Ettevõtja detailandmete päring

Päringu nimi: arireg.detailandmed_v2
Selgitus: ettevõtja detailandmete päring annab ettevõtja kohta kõige täpsemad andmed, ning uuendatakse regulaarselt.
Lisainfo: kasutusel alates 01.05.2017.
XSD: http://www2.rik.ee/schemas/xtee6/arireg/live/xroad6_detailandmed_v2.xsd

Sisendparameetrid ja otsingutingimused

Nimetus

Tähendus

Märkused

ariregister_kasutajanimi

Äriregistri kasutajanimi

ariregister_parool

Äriregistri parool

ariregister_sessioon

Äriregistri sessioon

ariregister_valjundi_formaat

Äriregistri väljundi formaat

“json” või “xml”. Vaikimisi xml.

arinimi

Ärinimi

ariregistri_kood

Registrikood

ettevotja_id

Äriregistri sisemine ettevõtja ID

asukoht_ettevotja_aadressis

Asukoht ettevõtja aadressis

haldyksus_ettevotja_aadressis

Haldusüksus ettevõtja aadressis

fyysilise_isiku_eesnimi

Seotud füüsilise isiku eesnimi

fyysilise_isiku_perekonnanimi

Seotud füüsilise isiku perenimi

fyysilise_isiku_synniaeg

Seotud füüsilise isiku sünniaeg

fyysilise_isiku_kood

Seotud füüsilise isiku isikukood

fyysilise_isiku_roll_jada

Seotud füüsilise isiku rollid

yandmed

Kas soovitakse üldandmed

Väärtus 1 või 0, ehk jah või ei. Vaikimisi 0 – ei.

iandmed

Kas soovitakse isikuandmeid

Väärtus 1 või 0, ehk jah või ei. Vaikimisi 0 – ei. Kui väärtus on 1, siis kuvatakse automaatselt ka üldandmed, kuna isikuandmeid eraldi osta ei saa.

kandmed

Kas soovitakse kommertspandiandmeid

Väärtus 1 või 0, ehk jah või ei. Vaikimisi 0 – ei.

dandmed

Kas soovitakse menetluses avalduse andmeid

Väärtus 1 või 0, ehk jah või ei. Vaikimisi 0 – ei.

maarused

Kas soovitakse määruseid

Väärtus 1 või 0, ehk jah või ei. Vaikimisi 0 – ei.

ainult_kehtivad

Kas soovitakse ainult kehtivaid

Väärtus 1 või 0, ehk jah või ei. Vaikimisi 0 – ei.

staatused

Staatused

R – registrisse kantud, L – Likvideerimisel, N – Pankrotis, K – kustutatud. Vaikimisi kõik.

keel

Klassifikaatorite keel

Väärtus est või eng

evarv

Maksimaalne ettevõtjate arv

Vaikimisi tagastatakse maksimaalselt 10 ettevõtja andmed

Väljundandmed

  • Ettevõtja registrikood ja ärinimi
  • Ettevõtja üldandmed
  • Ettevõtja isikuandmed
  • Ettevõtja kommertspandiandmed
  • Ettevõtja menetluses avaldused
  • Ettevõtja määrused
  • Ettevõtja registrikaardid

Näidispäring

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xro="http://x-road.eu/xsd/xroad.xsd" xmlns:iden="http://x-road.eu/xsd/identifiers" xmlns:prod="http://arireg.x-road.eu/producer/">
 <soapenv:Body>
 <prod:detailandmed_v2>
 <prod:keha>
 <prod:ariregister_kasutajanimi>kasutajanimi</prod:ariregister_kasutajanimi>
 <prod:ariregister_parool>parool</prod:ariregister_parool> 
 <prod:ariregistri_kood>70000310</prod:ariregistri_kood> 
 <prod:yandmed>1</prod:yandmed>
 <prod:iandmed>1</prod:iandmed>
 <prod:kandmed>0</prod:kandmed>
 <prod:dandmed>0</prod:dandmed>
 <prod:maarused>0</prod:maarused>
 </prod:keha>
 </prod:detailandmed_v2>
 </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Näidisvastus

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ZSI="http://www.zolera.com/schemas/ZSI/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <SOAP-ENV:Header/>
 <SOAP-ENV:Body xmlns:ns1="http://arireg.x-road.eu/producer/">
 <ns1:detailandmed_v2Response>
 <ns1:paring>
 <ns1:ariregister_kasutajanimi>kasutajanimi</ns1:ariregister_kasutajanimi>
 <ns1:ariregister_parool>parool </ns1:ariregister_parool>
 <ns1:ariregistri_kood>70000310</ns1:ariregistri_kood>
 <ns1:yandmed>true</ns1:yandmed>
 <ns1:iandmed>true</ns1:iandmed>
 <ns1:kandmed>false</ns1:kandmed>
 <ns1:dandmed>false</ns1:dandmed>
 <ns1:maarused>false</ns1:maarused>
 </ns1:paring>
 <ns1:keha>
 <ns1:ettevotjad>
 <ns1:item>
 <ns1:ariregistri_kood>70000310</ns1:ariregistri_kood>
 <ns1:ettevotja_id>9000176081</ns1:ettevotja_id>
 <ns1:nimi>Registrite ja Infosüsteemide Keskus</ns1:nimi>
 <ns1:kmkr_number>EE100523377</ns1:kmkr_number>
 <ns1:yldandmed>
 <ns1:esmaregistreerimise_kpv>1998-09-23Z</ns1:esmaregistreerimise_kpv>
 <ns1:staatus>R</ns1:staatus>
 <ns1:staatus_tekstina>Registrisse kantud</ns1:staatus_tekstina>
 <ns1:piirkond>5</ns1:piirkond>
 <ns1:piirkond_tekstina>Tartu</ns1:piirkond_tekstina>
 <ns1:piirkond_tekstina_pikk>Tartu Maakohtu registriosakond</ns1:piirkond_tekstina_pikk>
 <ns1:mkr_reg_kpv/>
 <ns1:raamatupidamiskohustused>
 <ns1:item>
 <ns1:kaardi_piirkond>5</ns1:kaardi_piirkond>
 <ns1:kaardi_nr>1</ns1:kaardi_nr>
 <ns1:kaardi_tyyp>G</ns1:kaardi_tyyp>
 <ns1:kande_nr>1</ns1:kande_nr>
 <ns1:sisu>false</ns1:sisu>
 <ns1:algus_kpv>1998-09-23Z</ns1:algus_kpv>
 </ns1:item>
 </ns1:raamatupidamiskohustused>
 <ns1:ettevotja_tegevuse_aeg/>
 <ns1:evks_registreeritud>false</ns1:evks_registreeritud>
 <ns1:oiguslik_vorm>TRAS</ns1:oiguslik_vorm>
 <ns1:oiguslik_vorm_nr>20</ns1:oiguslik_vorm_nr>
 <ns1:oiguslik_vorm_tekstina>Täidesaatva riigivõimu asutus või riigi muu institutsioon</ns1:oiguslik_vorm_tekstina>
 <ns1:oigusliku_vormi_alaliik>MHRA</ns1:oigusliku_vormi_alaliik>
 <ns1:oigusliku_vormi_alaliik_tekstina>Ministeeriumi hallatav riigiasutus</ns1:oigusliku_vormi_alaliik_tekstina>
 <ns1:staatused>
 <ns1:item>
 <ns1:kaardi_piirkond>5</ns1:kaardi_piirkond>
 <ns1:kaardi_nr>1</ns1:kaardi_nr>
 <ns1:kaardi_tyyp>G</ns1:kaardi_tyyp>
 <ns1:kande_nr>1</ns1:kande_nr>
 <ns1:staatus>R</ns1:staatus>
 <ns1:staatus_tekstina>Registrisse kantud</ns1:staatus_tekstina>
 <ns1:algus_kpv>1998-09-23Z</ns1:algus_kpv>
 </ns1:item>
 </ns1:staatused>
 <ns1:arinimed>
 <ns1:item>
 <ns1:kirje_id>6668437</ns1:kirje_id>
 <ns1:kaardi_piirkond>5</ns1:kaardi_piirkond>
 <ns1:kaardi_nr>1</ns1:kaardi_nr>
 <ns1:kaardi_tyyp>G</ns1:kaardi_tyyp>
 <ns1:kande_nr>1</ns1:kande_nr>
 <ns1:sisu>Registrite ja Infosüsteemide Keskus</ns1:sisu>
 <ns1:algus_kpv>1998-09-23Z</ns1:algus_kpv>
 </ns1:item>
 </ns1:arinimed>
 <ns1:taiendavad_nimed/>
 <ns1:aadressid>
 <ns1:item>
 <ns1:kirje_id>7385442</ns1:kirje_id>
 <ns1:kaardi_piirkond>5</ns1:kaardi_piirkond>
 <ns1:kaardi_nr>1</ns1:kaardi_nr>
 <ns1:kaardi_tyyp>G</ns1:kaardi_tyyp>
 <ns1:kande_nr>3</ns1:kande_nr>
 <ns1:ehak>0298</ns1:ehak>
 <ns1:ehak_nimetus>Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond</ns1:ehak_nimetus>
 <ns1:tanav_maja_korter>Lõkke tn 4</ns1:tanav_maja_korter>
 <ns1:aadress_ads__ads_oid>ME01086941</ns1:aadress_ads__ads_oid>
 <ns1:aadress_ads__adr_id>2252099</ns1:aadress_ads__adr_id>
 <ns1:aadress_ads__ads_normaliseeritud_taisaadress>Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Lõkke tn 4</ns1:aadress_ads__ads_normaliseeritud_taisaadress>
 <ns1:aadress_ads__adob_id>7124345</ns1:aadress_ads__adob_id>
 <ns1:aadress_ads__koodaadress>3778402980000049K00001E4400000000</ns1:aadress_ads__koodaadress>
 <ns1:postiindeks>19081</ns1:postiindeks>
 <ns1:algus_kpv>2017-12-13Z</ns1:algus_kpv>
 </ns1:item>
 <ns1:item>
 <ns1:kirje_id>6668438</ns1:kirje_id>
 <ns1:kaardi_piirkond>5</ns1:kaardi_piirkond>
 <ns1:kaardi_nr>1</ns1:kaardi_nr>
 <ns1:kaardi_tyyp>G</ns1:kaardi_tyyp>
 <ns1:kande_nr>1</ns1:kande_nr>
 <ns1:ehak>0784</ns1:ehak>
 <ns1:ehak_nimetus>Tallinn, Harju maakond</ns1:ehak_nimetus>
 <ns1:tanav_maja_korter>Lõkke 4</ns1:tanav_maja_korter>
 <ns1:postiindeks>19081</ns1:postiindeks>
 <ns1:algus_kpv>1998-09-23Z</ns1:algus_kpv>
 <ns1:lopp_kpv>2017-12-13Z</ns1:lopp_kpv>
 </ns1:item>
 </ns1:aadressid>
 <ns1:juhatuse_asukoha_aadressid/>
 <ns1:kontaktisiku_aadressid/>
 <ns1:ky_asukoha_aadressid/>
 <ns1:kinnisasjad/>
 <ns1:oiguslikud_vormid>
 <ns1:item>
 <ns1:kirje_id>6668441</ns1:kirje_id>
 <ns1:kaardi_piirkond>5</ns1:kaardi_piirkond>
 <ns1:kaardi_nr>1</ns1:kaardi_nr>
 <ns1:kaardi_tyyp>G</ns1:kaardi_tyyp>
 <ns1:kande_nr>1</ns1:kande_nr>
 <ns1:sisu>TRAS</ns1:sisu>
 <ns1:sisu_nr>20</ns1:sisu_nr>
 <ns1:sisu_tekstina>Täidesaatva riigivõimu asutus või riigi muu institutsioon</ns1:sisu_tekstina>
 <ns1:algus_kpv>1998-09-23Z</ns1:algus_kpv>
 </ns1:item>
 </ns1:oiguslikud_vormid>
 <ns1:oigusliku_vormi_alaliigid>
 <ns1:item>
 <ns1:kirje_id>6668442</ns1:kirje_id>
 <ns1:kaardi_piirkond>5</ns1:kaardi_piirkond>
 <ns1:kaardi_nr>1</ns1:kaardi_nr>
 <ns1:kaardi_tyyp>G</ns1:kaardi_tyyp>
 <ns1:kande_nr>1</ns1:kande_nr>
 <ns1:sisu>MHRA</ns1:sisu>
 <ns1:sisu_tekstina>Ministeeriumi hallatav riigiasutus</ns1:sisu_tekstina>
 <ns1:algus_kpv>1998-09-23Z</ns1:algus_kpv>
 </ns1:item>
 </ns1:oigusliku_vormi_alaliigid>
 <ns1:kapitalid/>
 <ns1:nimivaartuseta_aktsiad/>
 <ns1:oigusjargsused/>
 <ns1:seisundi_muutused/>
 <ns1:majandusaastad>
 <ns1:item>
 <ns1:kirje_id>6668443</ns1:kirje_id>
 <ns1:kaardi_piirkond>5</ns1:kaardi_piirkond>
 <ns1:kaardi_nr>1</ns1:kaardi_nr>
 <ns1:kaardi_tyyp>G</ns1:kaardi_tyyp>
 <ns1:kande_nr>1</ns1:kande_nr>
 <ns1:maj_aasta_algus>01.01</ns1:maj_aasta_algus>
 <ns1:maj_aasta_lopp>31.12</ns1:maj_aasta_lopp>
 <ns1:algus_kpv>1998-09-23Z</ns1:algus_kpv>
 </ns1:item>
 </ns1:majandusaastad>
 <ns1:pohikirjad/>
 <ns1:kompromissi_tahtajad/>
 <ns1:asutamise_ajad>
 <ns1:item>
 <ns1:kirje_id>6668440</ns1:kirje_id>
 <ns1:kaardi_piirkond>5</ns1:kaardi_piirkond>
 <ns1:kaardi_nr>1</ns1:kaardi_nr>
 <ns1:kaardi_tyyp>G</ns1:kaardi_tyyp>
 <ns1:kande_nr>1</ns1:kande_nr>
 <ns1:sisu>1994-04-29Z</ns1:sisu>
 <ns1:algus_kpv>1998-09-23Z</ns1:algus_kpv>
 </ns1:item>
 </ns1:asutamise_ajad>
 <ns1:tegutsemise_tahtajad/>
 <ns1:esmanimetamise_ajad/>
 <ns1:valislepingud/>
 <ns1:markused_kaardil/>
 <ns1:tegevusalad_kaardil/>
 <ns1:eesmargid_kaardil/>
 <ns1:sidevahendid>
 <ns1:item>
 <ns1:kirje_id>9000414293</ns1:kirje_id>
 <ns1:liik>FAX</ns1:liik>
 <ns1:liik_tekstina>Faks</ns1:liik_tekstina>
 <ns1:sisu>+3726460165</ns1:sisu>
 </ns1:item>
 <ns1:item>
 <ns1:kirje_id>9000414292</ns1:kirje_id>
 <ns1:liik>TEL</ns1:liik>
 <ns1:liik_tekstina>Telefon</ns1:liik_tekstina>
 <ns1:sisu>+372 6636300</ns1:sisu>
 </ns1:item>
 <ns1:item>
 <ns1:kirje_id>9000414294</ns1:kirje_id>
 <ns1:liik>EMAIL</ns1:liik>
 <ns1:liik_tekstina>Elektronposti aadress</ns1:liik_tekstina>
 <ns1:sisu>rik@just.ee</ns1:sisu>
 </ns1:item>
 </ns1:sidevahendid>
 <ns1:teatatud_tegevusalad>
 <ns1:item>
 <ns1:kirje_id>9000274622</ns1:kirje_id>
 <ns1:emtak_kood>84119</ns1:emtak_kood>
 <ns1:emtak_tekstina>Mujal liigitamata riigi haldustegevus</ns1:emtak_tekstina>
 <ns1:emtak_versioon>2</ns1:emtak_versioon>
 <ns1:nace_kood>84.11</ns1:nace_kood>
 <ns1:on_pohitegevusala>true</ns1:on_pohitegevusala>
 <ns1:algus_kpv>1998-09-23Z</ns1:algus_kpv>
 </ns1:item>
 </ns1:teatatud_tegevusalad>
 <ns1:info_majandusaasta_aruannetest/>
 <ns1:asutatud_sissemakset_tegemata>false</ns1:asutatud_sissemakset_tegemata>
 <ns1:on_raamatupidamiskohustuslane>false</ns1:on_raamatupidamiskohustuslane>
 </ns1:yldandmed>
 <ns1:isikuandmed>
 <ns1:kaardile_kantud_isikud>
 <ns1:item>
 <ns1:kirje_id>6668439</ns1:kirje_id>
 <ns1:kaardi_piirkond>5</ns1:kaardi_piirkond>
 <ns1:kaardi_nr>1</ns1:kaardi_nr>
 <ns1:kaardi_tyyp>G</ns1:kaardi_tyyp>
 <ns1:kande_nr>1</ns1:kande_nr>
 <ns1:isiku_tyyp>J</ns1:isiku_tyyp>
 <ns1:isiku_roll>KOAS</ns1:isiku_roll>
 <ns1:isiku_roll_tekstina>Kõrgemalseisev asutus</ns1:isiku_roll_tekstina>
 <ns1:nimi_arinimi>Justiitsministeerium</ns1:nimi_arinimi>
 <ns1:isikukood_registrikood>70000898</ns1:isikukood_registrikood>
 <ns1:algus_kpv>1998-09-23Z</ns1:algus_kpv>
 </ns1:item>
 <ns1:item>
 <ns1:kirje_id>6680499</ns1:kirje_id>
 <ns1:kaardi_piirkond>5</ns1:kaardi_piirkond>
 <ns1:kaardi_nr>1</ns1:kaardi_nr>
 <ns1:kaardi_tyyp>G</ns1:kaardi_tyyp>
 <ns1:kande_nr>2</ns1:kande_nr>
 <ns1:isiku_tyyp>F</ns1:isiku_tyyp>
 <ns1:isiku_roll>ASES</ns1:isiku_roll>
 <ns1:isiku_roll_tekstina>Asutuse esindusõiguslik isik</ns1:isiku_roll_tekstina>
 <ns1:eesnimi>Mehis</ns1:eesnimi>
 <ns1:nimi_arinimi>Sihvart</ns1:nimi_arinimi>
 <ns1:isikukood_registrikood>37702014914</ns1:isikukood_registrikood>
 <ns1:aadress_riik>EST</ns1:aadress_riik>
 <ns1:aadress_riik_tekstina>Eesti</ns1:aadress_riik_tekstina>
 <ns1:aadress_tanav_maja_korter/>
 <ns1:algus_kpv>2017-01-11Z</ns1:algus_kpv>
 </ns1:item>
 </ns1:kaardile_kantud_isikud>
 <ns1:esindusoiguse_normaalregulatsioonid/>
 <ns1:esindusoiguse_eritingimused/>
 <ns1:osapandid_tingimuslikud_voorandamised/>
 <ns1:kaardivalised_isikud/>
 <ns1:hooneyhistu_liikmed/>
 </ns1:isikuandmed>
 <ns1:registrikaardid>
 <ns1:item>
 <ns1:kaardi_piirkond>5</ns1:kaardi_piirkond>
 <ns1:kaardi_nr>1</ns1:kaardi_nr>
 <ns1:kaardi_tyyp>G</ns1:kaardi_tyyp>
 <ns1:kanded>
 <ns1:item>
 <ns1:kande_nr>1</ns1:kande_nr>
 <ns1:kande_kpv>1998-09-23Z</ns1:kande_kpv>
 <ns1:kandeliik>2</ns1:kandeliik>
 <ns1:kandeliik_tekstina>Esmakanne</ns1:kandeliik_tekstina>
 </ns1:item>
 <ns1:item>
 <ns1:kande_nr>2</ns1:kande_nr>
 <ns1:kande_kpv>2017-01-11Z</ns1:kande_kpv>
 <ns1:kandeliik>12</ns1:kandeliik>
 <ns1:kandeliik_tekstina>Muutmiskanne</ns1:kandeliik_tekstina>
 </ns1:item>
 <ns1:item>
 <ns1:kande_nr>3</ns1:kande_nr>
 <ns1:kande_kpv>2017-12-13Z</ns1:kande_kpv>
 <ns1:kandeliik>12</ns1:kandeliik>
 <ns1:kandeliik_tekstina>Muutmiskanne</ns1:kandeliik_tekstina>
 </ns1:item>
 </ns1:kanded>
 </ns1:item>
 </ns1:registrikaardid>
 </ns1:item>
 </ns1:ettevotjad>
 <ns1:leitud_ettevotjate_arv>1</ns1:leitud_ettevotjate_arv>
 </ns1:keha>
 </ns1:detailandmed_v2Response>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>