Ettevõtja detailandmete päring

Soovides pakkuda Teile tulevikus paremat äriregistri avaandmete kasutamise kogemust, oleme tänulikud, kui leiate aega, et anda meile tagasisidet. Küsimustele saate vastata siin.

Päringu nimi: arireg.detailandmed_v2
Selgitus: ettevõtja detailandmete päring annab ettevõtja kohta kõige täpsemad andmed, ning uuendatakse regulaarselt.
Lisainfo: kasutusel alates 01.05.2017.
XSD: http://www2.rik.ee/schemas/xtee6/arireg/live/xroad6_detailandmed_v2.xsd

Tähelepanu! Detailandmete teenuses toimuvad 1. septembrist 2023 seadusemuudatusest tingitud muudatused:

 • Osaühingute osanikud ja hooneühistute liikmed kantakse registrikaardile. Et uut teenuse versiooni ei peaks kasutusele võtma, väljastatakse andmed samades andmeväljadest nagu varasemalt ehk: isikuandmete -> kandevalised_isikud ja hooneyhistu_liikmete alt.
 • Teenuse kasutajatel tuleb edaspidi arvestada, et osanike puhul on nüüdsest kasutusel 2 rolli: O ja OSAN,
  • "O" rollis on isik juhul, kui tegu on registrikaardile mittekantavaga osanikuga (osad on registreeritud NASDAQis või osaühing on loobunud osa võõrandamise ja pantimise käsutustehingu vorminõudest).
  • "OSAN" roll tähendab seda, et osanik on kantud registrikaardile.
 • Lisaks muutub ka hooneühistu liikme roll. H roll asemel hakkatakse kandma sisse HUL rolliga isik.
 • Kitsendused väljastatakse samuti nii nagu varsemalt osapandid_tingimuslikud_voorandamised blokis. Tuleb arvestada , et lisanduvad uued kitsenduse liigid.
  • AM – Arestimärge
  • PL – Pandileping
  • KM – Keelumärge
  • OP – Osa pant
  • TV- Tingimuslik võõrandamine
  • VV – Vastusväide
 • Kui kasutusel on ka Ettevõtja muudatuste loetelu päring, antakse seal edaspidi välja ka OSAN ja HUL rolliga tehtud muudatused. Antakse välja samamoodi nagu varasemalt, ehk kui OSAN muutub antakse teada, et selle ühingu kandevalistes isikutes on midagi muutunud ning edasi saab pärida detailandmete päringuga muudatuse sisu. Palume arvestada, et 1. septembril tuleb seoses vastavate kannetega seotult väga suures mahus muudatusi, palume jälgida, et tehtud päringud ei ületaks lubatud päringute arvu, et süsteeme mitte üleliigselt koormata. Võimalusel palume kasutada avaandmete faile, pärast muudatust avaldatakse ka osanike nimekiri eraldi failina.
 • Muudatustest tingitult võib 31.08-1.09 perioodil esineda teenustes lühiajalisi tõrkeid.

  Sisendparameetrid ja otsingutingimused

  Nimetus

  Tähendus

  Märkused

  ariregister_kasutajanimi

  Äriregistri kasutajanimi

  ariregister_parool

  Äriregistri parool

  ariregister_sessioon

  Äriregistri sessioon

  ariregister_valjundi_formaat

  Äriregistri väljundi formaat

  “json” või “xml”. Vaikimisi xml.

  arinimi

  Ärinimi

  ariregistri_kood

  Registrikood

  ettevotja_id

  Äriregistri sisemine ettevõtja ID

  asukoht_ettevotja_aadressis

  Asukoht ettevõtja aadressis

  haldyksus_ettevotja_aadressis

  Haldusüksus ettevõtja aadressis

  fyysilise_isiku_eesnimi

  Seotud füüsilise isiku eesnimi

  fyysilise_isiku_perekonnanimi

  Seotud füüsilise isiku perenimi

  fyysilise_isiku_synniaeg

  Seotud füüsilise isiku sünniaeg

  fyysilise_isiku_kood

  Seotud füüsilise isiku isikukood

  fyysilise_isiku_roll_jada

  Seotud füüsilise isiku rollid

  jurisik_nimetus Seotud juriidilise isiku nimetus
  jurisik_ark Seotud juriidilise isiku registrikood
  jurisik_roll_jada Seotud juriidilise isiku rollid

  yandmed

  Kas soovitakse üldandmed

  Väärtus 1 või 0, ehk jah või ei. Vaikimisi 0 – ei.

  iandmed

  Kas soovitakse isikuandmeid

  Väärtus 1 või 0, ehk jah või ei. Vaikimisi 0 – ei. Kui väärtus on 1, siis kuvatakse automaatselt ka üldandmed, kuna isikuandmeid eraldi osta ei saa.

  kandmed

  Kas soovitakse kommertspandiandmeid

  Väärtus 1 või 0, ehk jah või ei. Vaikimisi 0 – ei.

  dandmed

  Kas soovitakse menetluses avalduse andmeid

  Väärtus 1 või 0, ehk jah või ei. Vaikimisi 0 – ei.

  maarused

  Kas soovitakse määruseid

  Väärtus 1 või 0, ehk jah või ei. Vaikimisi 0 – ei.

  ainult_kehtivad

  Kas soovitakse ainult kehtivaid

  Väärtus 1 või 0, ehk jah või ei. Vaikimisi 0 – ei.

  staatused

  Staatused

  R – registrisse kantud, L – Likvideerimisel, N – Pankrotis, K – kustutatud. Vaikimisi kõik.

  keel

  Klassifikaatorite keel

  Väärtus est või eng

  evarv

  Maksimaalne ettevõtjate arv

  Vaikimisi tagastatakse maksimaalselt 10 ettevõtja andmed

  Väljundandmed

  • Ettevõtja registrikood ja ärinimi
  • Ettevõtja üldandmed
  • Ettevõtja isikuandmed
  • Ettevõtja kommertspandiandmed
  • Ettevõtja menetluses avaldused
  • Ettevõtja määrused
  • Ettevõtja registrikaardid

  Näidispäring

  <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xro="http://x-road.eu/xsd/xroad.xsd" xmlns:iden="http://x-road.eu/xsd/identifiers" xmlns:prod="http://arireg.x-road.eu/producer/">
   <soapenv:Body>
   <prod:detailandmed_v2>
   <prod:keha>
   <prod:ariregister_kasutajanimi>kasutajanimi</prod:ariregister_kasutajanimi>
   <prod:ariregister_parool>parool</prod:ariregister_parool> 
   <prod:ariregistri_kood>70000310</prod:ariregistri_kood> 
   <prod:yandmed>1</prod:yandmed>
   <prod:iandmed>1</prod:iandmed>
   <prod:kandmed>0</prod:kandmed>
   <prod:dandmed>0</prod:dandmed>
   <prod:maarused>0</prod:maarused>
   </prod:keha>
   </prod:detailandmed_v2>
   </soapenv:Body>
  </soapenv:Envelope>
  

  Näidisvastus

  <SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ZSI="http://www.zolera.com/schemas/ZSI/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
   <SOAP-ENV:Header/>
   <SOAP-ENV:Body xmlns:ns1="http://arireg.x-road.eu/producer/">
   <ns1:detailandmed_v2Response>
   <ns1:paring>
   <ns1:ariregister_kasutajanimi>kasutajanimi</ns1:ariregister_kasutajanimi>
   <ns1:ariregister_parool>parool </ns1:ariregister_parool>
   <ns1:ariregistri_kood>70000310</ns1:ariregistri_kood>
   <ns1:yandmed>true</ns1:yandmed>
   <ns1:iandmed>true</ns1:iandmed>
   <ns1:kandmed>false</ns1:kandmed>
   <ns1:dandmed>false</ns1:dandmed>
   <ns1:maarused>false</ns1:maarused>
   </ns1:paring>
   <ns1:keha>
   <ns1:ettevotjad>
   <ns1:item>
   <ns1:ariregistri_kood>70000310</ns1:ariregistri_kood>
   <ns1:ettevotja_id>9000176081</ns1:ettevotja_id>
   <ns1:nimi>Registrite ja Infosüsteemide Keskus</ns1:nimi>
   <ns1:kmkr_number>EE100523377</ns1:kmkr_number>
   <ns1:yldandmed>
   <ns1:esmaregistreerimise_kpv>1998-09-23Z</ns1:esmaregistreerimise_kpv>
   <ns1:staatus>R</ns1:staatus>
   <ns1:staatus_tekstina>Registrisse kantud</ns1:staatus_tekstina>
   <ns1:piirkond>5</ns1:piirkond>
   <ns1:piirkond_tekstina>Tartu</ns1:piirkond_tekstina>
   <ns1:piirkond_tekstina_pikk>Tartu Maakohtu registriosakond</ns1:piirkond_tekstina_pikk>
   <ns1:mkr_reg_kpv/>
   <ns1:raamatupidamiskohustused>
   <ns1:item>
   <ns1:kaardi_piirkond>5</ns1:kaardi_piirkond>
   <ns1:kaardi_nr>1</ns1:kaardi_nr>
   <ns1:kaardi_tyyp>G</ns1:kaardi_tyyp>
   <ns1:kande_nr>1</ns1:kande_nr>
   <ns1:sisu>false</ns1:sisu>
   <ns1:algus_kpv>1998-09-23Z</ns1:algus_kpv>
   </ns1:item>
   </ns1:raamatupidamiskohustused>
   <ns1:ettevotja_tegevuse_aeg/>
   <ns1:evks_registreeritud>false</ns1:evks_registreeritud>
   <ns1:oiguslik_vorm>TRAS</ns1:oiguslik_vorm>
   <ns1:oiguslik_vorm_nr>20</ns1:oiguslik_vorm_nr>
   <ns1:oiguslik_vorm_tekstina>Täidesaatva riigivõimu asutus või riigi muu institutsioon</ns1:oiguslik_vorm_tekstina>
   <ns1:oigusliku_vormi_alaliik>MHRA</ns1:oigusliku_vormi_alaliik>
   <ns1:oigusliku_vormi_alaliik_tekstina>Ministeeriumi hallatav riigiasutus</ns1:oigusliku_vormi_alaliik_tekstina>
   <ns1:staatused>
   <ns1:item>
   <ns1:kaardi_piirkond>5</ns1:kaardi_piirkond>
   <ns1:kaardi_nr>1</ns1:kaardi_nr>
   <ns1:kaardi_tyyp>G</ns1:kaardi_tyyp>
   <ns1:kande_nr>1</ns1:kande_nr>
   <ns1:staatus>R</ns1:staatus>
   <ns1:staatus_tekstina>Registrisse kantud</ns1:staatus_tekstina>
   <ns1:algus_kpv>1998-09-23Z</ns1:algus_kpv>
   </ns1:item>
   </ns1:staatused>
   <ns1:arinimed>
   <ns1:item>
   <ns1:kirje_id>6668437</ns1:kirje_id>
   <ns1:kaardi_piirkond>5</ns1:kaardi_piirkond>
   <ns1:kaardi_nr>1</ns1:kaardi_nr>
   <ns1:kaardi_tyyp>G</ns1:kaardi_tyyp>
   <ns1:kande_nr>1</ns1:kande_nr>
   <ns1:sisu>Registrite ja Infosüsteemide Keskus</ns1:sisu>
   <ns1:algus_kpv>1998-09-23Z</ns1:algus_kpv>
   </ns1:item>
   </ns1:arinimed>
   <ns1:taiendavad_nimed/>
   <ns1:aadressid>
   <ns1:item>
   <ns1:kirje_id>7385442</ns1:kirje_id>
   <ns1:kaardi_piirkond>5</ns1:kaardi_piirkond>
   <ns1:kaardi_nr>1</ns1:kaardi_nr>
   <ns1:kaardi_tyyp>G</ns1:kaardi_tyyp>
   <ns1:kande_nr>3</ns1:kande_nr>
   <ns1:ehak>0298</ns1:ehak>
   <ns1:ehak_nimetus>Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond</ns1:ehak_nimetus>
   <ns1:tanav_maja_korter>Lõkke tn 4</ns1:tanav_maja_korter>
   <ns1:aadress_ads__ads_oid>ME01086941</ns1:aadress_ads__ads_oid>
   <ns1:aadress_ads__adr_id>2252099</ns1:aadress_ads__adr_id>
   <ns1:aadress_ads__ads_normaliseeritud_taisaadress>Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Lõkke tn 4</ns1:aadress_ads__ads_normaliseeritud_taisaadress>
   <ns1:aadress_ads__adob_id>7124345</ns1:aadress_ads__adob_id>
   <ns1:aadress_ads__koodaadress>3778402980000049K00001E4400000000</ns1:aadress_ads__koodaadress>
   <ns1:postiindeks>19081</ns1:postiindeks>
   <ns1:algus_kpv>2017-12-13Z</ns1:algus_kpv>
   </ns1:item>
   <ns1:item>
   <ns1:kirje_id>6668438</ns1:kirje_id>
   <ns1:kaardi_piirkond>5</ns1:kaardi_piirkond>
   <ns1:kaardi_nr>1</ns1:kaardi_nr>
   <ns1:kaardi_tyyp>G</ns1:kaardi_tyyp>
   <ns1:kande_nr>1</ns1:kande_nr>
   <ns1:ehak>0784</ns1:ehak>
   <ns1:ehak_nimetus>Tallinn, Harju maakond</ns1:ehak_nimetus>
   <ns1:tanav_maja_korter>Lõkke 4</ns1:tanav_maja_korter>
   <ns1:postiindeks>19081</ns1:postiindeks>
   <ns1:algus_kpv>1998-09-23Z</ns1:algus_kpv>
   <ns1:lopp_kpv>2017-12-13Z</ns1:lopp_kpv>
   </ns1:item>
   </ns1:aadressid>
   <ns1:juhatuse_asukoha_aadressid/>
   <ns1:kontaktisiku_aadressid/>
   <ns1:ky_asukoha_aadressid/>
   <ns1:kinnisasjad/>
   <ns1:oiguslikud_vormid>
   <ns1:item>
   <ns1:kirje_id>6668441</ns1:kirje_id>
   <ns1:kaardi_piirkond>5</ns1:kaardi_piirkond>
   <ns1:kaardi_nr>1</ns1:kaardi_nr>
   <ns1:kaardi_tyyp>G</ns1:kaardi_tyyp>
   <ns1:kande_nr>1</ns1:kande_nr>
   <ns1:sisu>TRAS</ns1:sisu>
   <ns1:sisu_nr>20</ns1:sisu_nr>
   <ns1:sisu_tekstina>Täidesaatva riigivõimu asutus või riigi muu institutsioon</ns1:sisu_tekstina>
   <ns1:algus_kpv>1998-09-23Z</ns1:algus_kpv>
   </ns1:item>
   </ns1:oiguslikud_vormid>
   <ns1:oigusliku_vormi_alaliigid>
   <ns1:item>
   <ns1:kirje_id>6668442</ns1:kirje_id>
   <ns1:kaardi_piirkond>5</ns1:kaardi_piirkond>
   <ns1:kaardi_nr>1</ns1:kaardi_nr>
   <ns1:kaardi_tyyp>G</ns1:kaardi_tyyp>
   <ns1:kande_nr>1</ns1:kande_nr>
   <ns1:sisu>MHRA</ns1:sisu>
   <ns1:sisu_tekstina>Ministeeriumi hallatav riigiasutus</ns1:sisu_tekstina>
   <ns1:algus_kpv>1998-09-23Z</ns1:algus_kpv>
   </ns1:item>
   </ns1:oigusliku_vormi_alaliigid>
   <ns1:kapitalid/>
   <ns1:nimivaartuseta_aktsiad/>
   <ns1:oigusjargsused/>
   <ns1:seisundi_muutused/>
   <ns1:majandusaastad>
   <ns1:item>
   <ns1:kirje_id>6668443</ns1:kirje_id>
   <ns1:kaardi_piirkond>5</ns1:kaardi_piirkond>
   <ns1:kaardi_nr>1</ns1:kaardi_nr>
   <ns1:kaardi_tyyp>G</ns1:kaardi_tyyp>
   <ns1:kande_nr>1</ns1:kande_nr>
   <ns1:maj_aasta_algus>01.01</ns1:maj_aasta_algus>
   <ns1:maj_aasta_lopp>31.12</ns1:maj_aasta_lopp>
   <ns1:algus_kpv>1998-09-23Z</ns1:algus_kpv>
   </ns1:item>
   </ns1:majandusaastad>
   <ns1:pohikirjad/>
   <ns1:kompromissi_tahtajad/>
   <ns1:asutamise_ajad>
   <ns1:item>
   <ns1:kirje_id>6668440</ns1:kirje_id>
   <ns1:kaardi_piirkond>5</ns1:kaardi_piirkond>
   <ns1:kaardi_nr>1</ns1:kaardi_nr>
   <ns1:kaardi_tyyp>G</ns1:kaardi_tyyp>
   <ns1:kande_nr>1</ns1:kande_nr>
   <ns1:sisu>1994-04-29Z</ns1:sisu>
   <ns1:algus_kpv>1998-09-23Z</ns1:algus_kpv>
   </ns1:item>
   </ns1:asutamise_ajad>
   <ns1:tegutsemise_tahtajad/>
   <ns1:esmanimetamise_ajad/>
   <ns1:valislepingud/>
   <ns1:markused_kaardil/>
   <ns1:tegevusalad_kaardil/>
   <ns1:eesmargid_kaardil/>
   <ns1:sidevahendid>
   <ns1:item>
   <ns1:kirje_id>9000414293</ns1:kirje_id>
   <ns1:liik>FAX</ns1:liik>
   <ns1:liik_tekstina>Faks</ns1:liik_tekstina>
   <ns1:sisu>+3726460165</ns1:sisu>
   </ns1:item>
   <ns1:item>
   <ns1:kirje_id>9000414292</ns1:kirje_id>
   <ns1:liik>TEL</ns1:liik>
   <ns1:liik_tekstina>Telefon</ns1:liik_tekstina>
   <ns1:sisu>+372 6636300</ns1:sisu>
   </ns1:item>
   <ns1:item>
   <ns1:kirje_id>9000414294</ns1:kirje_id>
   <ns1:liik>EMAIL</ns1:liik>
   <ns1:liik_tekstina>Elektronposti aadress</ns1:liik_tekstina>
   <ns1:sisu>[email protected]</ns1:sisu>
   </ns1:item>
   </ns1:sidevahendid>
   <ns1:teatatud_tegevusalad>
   <ns1:item>
   <ns1:kirje_id>9000274622</ns1:kirje_id>
   <ns1:emtak_kood>84119</ns1:emtak_kood>
   <ns1:emtak_tekstina>Mujal liigitamata riigi haldustegevus</ns1:emtak_tekstina>
   <ns1:emtak_versioon>2</ns1:emtak_versioon>
   <ns1:nace_kood>84.11</ns1:nace_kood>
   <ns1:on_pohitegevusala>true</ns1:on_pohitegevusala>
   <ns1:algus_kpv>1998-09-23Z</ns1:algus_kpv>
   </ns1:item>
   </ns1:teatatud_tegevusalad>
   <ns1:info_majandusaasta_aruannetest/>
   <ns1:asutatud_sissemakset_tegemata>false</ns1:asutatud_sissemakset_tegemata>
   <ns1:on_raamatupidamiskohustuslane>false</ns1:on_raamatupidamiskohustuslane>
   </ns1:yldandmed>
   <ns1:isikuandmed>
   <ns1:kaardile_kantud_isikud>
   <ns1:item>
   <ns1:kirje_id>6668439</ns1:kirje_id>
   <ns1:kaardi_piirkond>5</ns1:kaardi_piirkond>
   <ns1:kaardi_nr>1</ns1:kaardi_nr>
   <ns1:kaardi_tyyp>G</ns1:kaardi_tyyp>
   <ns1:kande_nr>1</ns1:kande_nr>
   <ns1:isiku_tyyp>J</ns1:isiku_tyyp>
   <ns1:isiku_roll>KOAS</ns1:isiku_roll>
   <ns1:isiku_roll_tekstina>Kõrgemalseisev asutus</ns1:isiku_roll_tekstina>
   <ns1:nimi_arinimi>Justiitsministeerium</ns1:nimi_arinimi>
   <ns1:isikukood_registrikood>70000898</ns1:isikukood_registrikood>
   <ns1:algus_kpv>1998-09-23Z</ns1:algus_kpv>
   </ns1:item>
   <ns1:item>
   <ns1:kirje_id>6680499</ns1:kirje_id>
   <ns1:kaardi_piirkond>5</ns1:kaardi_piirkond>
   <ns1:kaardi_nr>1</ns1:kaardi_nr>
   <ns1:kaardi_tyyp>G</ns1:kaardi_tyyp>
   <ns1:kande_nr>2</ns1:kande_nr>
   <ns1:isiku_tyyp>F</ns1:isiku_tyyp>
   <ns1:isiku_roll>ASES</ns1:isiku_roll>
   <ns1:isiku_roll_tekstina>Asutuse esindusõiguslik isik</ns1:isiku_roll_tekstina>
   <ns1:eesnimi>Mehis</ns1:eesnimi>
   <ns1:nimi_arinimi>Sihvart</ns1:nimi_arinimi>
   <ns1:isikukood_registrikood>37702014914</ns1:isikukood_registrikood>
   <ns1:aadress_riik>EST</ns1:aadress_riik>
   <ns1:aadress_riik_tekstina>Eesti</ns1:aadress_riik_tekstina>
   <ns1:aadress_tanav_maja_korter/>
   <ns1:algus_kpv>2017-01-11Z</ns1:algus_kpv>
   </ns1:item>
   </ns1:kaardile_kantud_isikud>
   <ns1:esindusoiguse_normaalregulatsioonid/>
   <ns1:esindusoiguse_eritingimused/>
   <ns1:osapandid_tingimuslikud_voorandamised/>
   <ns1:kaardivalised_isikud/>
   <ns1:hooneyhistu_liikmed/>
   </ns1:isikuandmed>
   <ns1:registrikaardid>
   <ns1:item>
   <ns1:kaardi_piirkond>5</ns1:kaardi_piirkond>
   <ns1:kaardi_nr>1</ns1:kaardi_nr>
   <ns1:kaardi_tyyp>G</ns1:kaardi_tyyp>
   <ns1:kanded>
   <ns1:item>
   <ns1:kande_nr>1</ns1:kande_nr>
   <ns1:kande_kpv>1998-09-23Z</ns1:kande_kpv>
   <ns1:kandeliik>2</ns1:kandeliik>
   <ns1:kandeliik_tekstina>Esmakanne</ns1:kandeliik_tekstina>
   </ns1:item>
   <ns1:item>
   <ns1:kande_nr>2</ns1:kande_nr>
   <ns1:kande_kpv>2017-01-11Z</ns1:kande_kpv>
   <ns1:kandeliik>12</ns1:kandeliik>
   <ns1:kandeliik_tekstina>Muutmiskanne</ns1:kandeliik_tekstina>
   </ns1:item>
   <ns1:item>
   <ns1:kande_nr>3</ns1:kande_nr>
   <ns1:kande_kpv>2017-12-13Z</ns1:kande_kpv>
   <ns1:kandeliik>12</ns1:kandeliik>
   <ns1:kandeliik_tekstina>Muutmiskanne</ns1:kandeliik_tekstina>
   </ns1:item>
   </ns1:kanded>
   </ns1:item>
   </ns1:registrikaardid>
   </ns1:item>
   </ns1:ettevotjad>
   <ns1:leitud_ettevotjate_arv>1</ns1:leitud_ettevotjate_arv>
   </ns1:keha>
   </ns1:detailandmed_v2Response>
   </SOAP-ENV:Body>
  </SOAP-ENV:Envelope>