Ettevõtja majandusaasta aruannete päring

Päringu nimi: arireg.majandusaastaAruanneteKirjed_v1
Lisainfo: kasutusel alates 01.05.2017
XSD: http://www2.rik.ee/schemas/xtee6/arireg/live/xroad6_majandusaastaAruanneteKirjed_v1.xsd

Sisendparameetrid ja otsingutingimused

Nimetus

Tähendus

Märkused

ariregister_kasutajanimi

Äriregistri kasutajanimi

ariregister_parool

Äriregistri parool

ariregistri_kood

Registrikood

aruande_liik

Aruande liik:

01 - bilanss

02 - kasumiaruanne skeem 1

03 - kasumiaruanne skeem 2

04 - rahavoogude aruanne

05 - põhivara liikumine skeem 1

06 - põhivara liikumine skeem 2

07 - tulude-kulude aruanne

08 - bilanss (2003-2004)

09 - kasumiaruanne skeem 1 (alates 2003)

10 - kasumiaruanne skeem 2 (alates 2003)

11 - tulude-kulude aruanne (alates 2003)

12 - bilanss (alates 2005)

13 - rahavoogude aruanne (alates 2005)

14 - bilanss (alates 2009 XBRLis esitatud aruannete puhul kasutuses)

15 - kasumiaruanne skeem 1

16 - kasumiaruanne skeem 2

17 - tulemiaruanne

18 - rahavoogude aruanne (kaudne meetod)

19 - rahavoogude aruanne (otsene meetod)

20 - likvideerimisbilanss

21 - likvideerimise vahebilanss

22 - konsolideerimata bilanss

23 - kasumiaruanne finantsteenuse osutajale

24 - Likvideerimiseelne kasumiaruanne skeem 1

25 - Likvideerimiseelne kasumiaruanne skeem 2

26 - Likvideerimiseelne kasumiaruanne finantsteenuse osutajale

27 - Likvideerimise tulude kulude aruanne

28 - Konsolideerimata kasumiaruanne skeem 1

29 - Konsolideerimata kasumiaruanne skeem 2

30 - Konsolideerimata kasumiaruanne finantsteenuse osutajale

31 - Rahavoogude aruanne, likvideerimisel

32 - Konsolideerimata rahavoogude aruanne (kaudne)

33 - Konsolideerimata rahavoogude aruanne (otsene)

34 - Likvideerimiseelne tulemiaruanne

Aruannete veerud:

01 - bilanss

08 - bilanss

12 - bilanss:

14 - bilanss:

A1 - Majandusaasta lõpul

A2 - Majandusaasta algul

02 - kasumiaruanne skeem 1

09 - kasumiaruanne skeem 1

15 - kasumiaruanne skeem 1

A1 - Aruande majandusaastal

A2 - Eelmisel majandusaastal

03 - kasumiaruanne skeem 2

10 - kasumiaruanne skeem 2

16 - kasumiaruanne skeem 2

A1 - Aruande majandusaastal

A2 - Eelmisel majandusaastal

04 - rahavoogude aruanne

A1 - Muutus aasta jooksul

05 - põhivara liikumine skeem 1

A1 - Maa

A2 - Ehitised

A3 - Masinad ja seadmed

A4 - Muu inventar

A5 - Akumuleeritud kulum

A6 - Lõpetamata ehitus

A7 - Ettemaksed

A8 - Kokku

06 - põhivara liikumine skeem 2

A1 - Aasta alguseks

A2 - Sissetulek ostmine

A3 - Sissetulek rekonstrueerimine

A4 - Väljaminek müük

A5 - Väljaminek amortiseerunud mahakandmine

A6 - Aasta lõpuks (soetusmaksumuses)

A7 - Akumuleeritud kulum aasta lõpuks

A8 - Aasta lõpuks (jääkmaksumus)

aruandeaasta

Majandusaasta

keel

Keel

Väärtus est või eng

Väljundandmed

  • Aruande liik
  • Aruande nimetus
  • Majandusaasta algus ja lõpp
  • Aruande tellitud rea number, nimetus ja veerg
  • Aruande tellitud veeru kood, nimetus ja väärtus


Näidispäring

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xro="http://x-road.eu/xsd/xroad.xsd" xmlns:iden="http://x-road.eu/xsd/identifiers" xmlns:prod="http://arireg.x-road.eu/producer/">
 <soapenv:Body>
 <prod:majandusaastaAruanneteKirjed_v1>
 <prod:keha>
 <prod:ariregister_kasutajanimi>kasutajanimi</prod:ariregister_kasutajanimi>
 <prod:ariregister_parool>parool</prod:ariregister_parool>
 <prod:ariregistri_kood>70000310</prod:ariregistri_kood>
 <prod:aruande_liik>35</prod:aruande_liik>
 <prod:aruandeaasta>2014</prod:aruandeaasta>
 </prod:keha>
 </prod:majandusaastaAruanneteKirjed_v1>
 </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Näidisvastus

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ZSI="http://www.zolera.com/schemas/ZSI/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <SOAP-ENV:Header/>
 <SOAP-ENV:Body xmlns:ns1="http://arireg.x-road.eu/producer/">
 <ns1:majandusaastaAruanneteKirjed_v1Response>
 <ns1:paring>
 <ns1:ariregister_kasutajanimi>kasutajanimi</ns1:ariregister_kasutajanimi>
 <ns1:ariregister_parool>parool</ns1:ariregister_parool>
 <ns1:ariregistri_kood>70000310</ns1:ariregistri_kood>
 <ns1:aruande_liik>35</ns1:aruande_liik>
 <ns1:aruandeaasta>2014</ns1:aruandeaasta>
 </ns1:paring>
 <ns1:keha>
 <ns1:aruande_liik>35</ns1:aruande_liik>
 <ns1:aruande_nimetus>Kasumiaruanne skeem 1</ns1:aruande_nimetus>
 <ns1:majandusaasta_algus>2014-01-01Z</ns1:majandusaasta_algus>
 <ns1:majandusaasta_lopp>2014-12-31Z</ns1:majandusaasta_lopp>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:rea_nr>211</ns1:rea_nr>
 <ns1:rea_nimetus>Kasum (kahjum) tütar- ja sidusettevõtjatelt</ns1:rea_nimetus>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A1</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Aruande majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>440</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A2</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Eelmisel majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>50</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:rea_nr>212</ns1:rea_nr>
 <ns1:rea_nimetus>Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt</ns1:rea_nimetus>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A1</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Aruande majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>60</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A2</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Eelmisel majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>0</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:rea_nr>10</ns1:rea_nr>
 <ns1:rea_nimetus>MÜÜGITULU</ns1:rea_nimetus>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A1</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Aruande majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>5534707</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A2</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Eelmisel majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>43555</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:rea_nr>20</ns1:rea_nr>
 <ns1:rea_nimetus>Valmis- ja lõpetamata toodangu varude jääkide muutus</ns1:rea_nimetus>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A1</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Aruande majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>40</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A2</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Eelmisel majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>30</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:rea_nr>30</ns1:rea_nr>
 <ns1:rea_nimetus>Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivara valmistamisel</ns1:rea_nimetus>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A1</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Aruande majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>30</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A2</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Eelmisel majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>0</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:rea_nr>40</ns1:rea_nr>
 <ns1:rea_nimetus>Muud äritulud</ns1:rea_nimetus>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A1</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Aruande majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>5551</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A2</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Eelmisel majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>144582</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:rea_nr>50</ns1:rea_nr>
 <ns1:rea_nimetus>Põllumajandusliku toodangu varude jääkide muutus</ns1:rea_nimetus>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A1</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Aruande majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>0</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A2</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Eelmisel majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>0</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:rea_nr>191</ns1:rea_nr>
 <ns1:rea_nimetus>Finantstulud ja -kulud tütarettevõtjate aktsiatelt ja osadelt</ns1:rea_nimetus>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A1</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Aruande majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>60</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A2</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Eelmisel majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>770</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:rea_nr>192</ns1:rea_nr>
 <ns1:rea_nimetus>Finantstulud ja -kulud sidusettevõtjate aktsiatelt ja osadelt</ns1:rea_nimetus>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A1</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Aruande majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>80</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A2</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Eelmisel majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>0</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:rea_nr>205</ns1:rea_nr>
 <ns1:rea_nimetus>Intressikulud</ns1:rea_nimetus>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A1</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Aruande majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>6780</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A2</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Eelmisel majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>67860</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:rea_nr>196</ns1:rea_nr>
 <ns1:rea_nimetus>Muud finantstulud ja -kulud</ns1:rea_nimetus>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A1</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Aruande majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>678678</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A2</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Eelmisel majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>6786</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:rea_nr>230</ns1:rea_nr>
 <ns1:rea_nimetus>KASUM(KAHJUM) ENNE MAKSUSTAMIST</ns1:rea_nimetus>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A1</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Aruande majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>678788</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A2</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Eelmisel majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>7868</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:rea_nr>240</ns1:rea_nr>
 <ns1:rea_nimetus>Tulumaks</ns1:rea_nimetus>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A1</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Aruande majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>7870</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A2</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Eelmisel majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>870</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:rea_nr>250</ns1:rea_nr>
 <ns1:rea_nimetus>ARUANDEAASTA PUHASKASUM(-KAHJUM)</ns1:rea_nimetus>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A1</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Aruande majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>666518</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A2</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Eelmisel majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>86772</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:rea_nr>251</ns1:rea_nr>
 <ns1:rea_nimetus>Tulu varade sihtfinantseerimisest</ns1:rea_nimetus>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A1</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Aruande majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>670</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A2</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Eelmisel majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>88760</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:rea_nr>252</ns1:rea_nr>
 <ns1:rea_nimetus>Sihtfinantseerimisega kaetud varade kulum ja väärtuse langus</ns1:rea_nimetus>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A1</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Aruande majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>67860</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A2</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Eelmisel majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>680</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:rea_nr>253</ns1:rea_nr>
 <ns1:rea_nimetus>Aruandeaasta kasum (kahjum) sihtfinantseerimise netomeetodi korral</ns1:rea_nimetus>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A1</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Aruande majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>708</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A2</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Eelmisel majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>304</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:rea_nr>440</ns1:rea_nr>
 <ns1:rea_nimetus>Mitmesugused tegevuskulud</ns1:rea_nimetus>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A1</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Aruande majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>-449473</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A2</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Eelmisel majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>4504955</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:rea_nr>146</ns1:rea_nr>
 <ns1:rea_nimetus>Olulised käibevara allahindlused</ns1:rea_nimetus>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A1</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Aruande majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>0</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A2</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Eelmisel majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>30</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 <ns1:rea_nr>197</ns1:rea_nr>
 <ns1:rea_nimetus>Intressitulud</ns1:rea_nimetus>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A1</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Aruande majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>20</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 <ns1:veeru_kood>A2</ns1:veeru_kood>
 <ns1:veeru_nimetus>Eelmisel majandusaastal</ns1:veeru_nimetus>
 <ns1:vaartus>10</ns1:vaartus>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_veerud>
 </ns1:majandusaasta_aruanded_read>
 </ns1:keha>
 </ns1:majandusaastaAruanneteKirjed_v1Response>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>