Ettevõtja muudatuste loetelu päring

Soovides pakkuda Teile tulevikus paremat äriregistri avaandmete kasutamise kogemust, oleme tänulikud, kui leiate aega, et anda meile tagasisidet. Küsimustele saate vastata siin.

Päringu nimi: arireg.ettevotjaMuudatusedTasuline_v1
Lisainfo: kasutusel alates 01.05.2017
XSD: http://www2.rik.ee/schemas/xtee6/arireg/live/xroad6_ettevotjaMuudatusedTasuline_v1.xsd

Tähelepanu! Muudatuste teenuses toimuvad 1. septembrist 2023 seadusemuudatusest tingitud muudatused:

 • Osaühingute osanikud ja hooneühistute liikmed kantakse registrikaardile. Teenuse kasutajatel tuleb edaspidi arvestada, et osanike puhul on nüüdsest kasutusel 2 rolli: O ja OSAN,
  • "O" rollis on isik juhul, kui tegu on registrikaardile mittekantavaga osanikuga (osad on registreeritud NASDAQis või osaühing on loobunud osa võõrandamise ja pantimise käsutustehingu vorminõudest).
  • "OSAN" roll tähendab seda, et osanik on kantud registrikaardile.
 • Lisaks muutub ka hooneühistu liikme roll. H roll asemel hakkatakse kandma sisse HUL rolliga isik.
 • Muudatuste loetelu päringut on täiendatud selliselt, et antakse välja ka OSAN ja HUL rolliga tehtud muudatused. Antakse välja samamoodi nagu varasemalt, kui OSAN muutub antakse teada, et selle ühingu kandevalistes isikutes on midagi muutunud ning edasi saab pärida detailandmete päringuga muudatuse sisu.
 • Palume arvestada, et 1. septembril tuleb seoses vastavate kannetega seotult väga suures mahus muudatusi, palume jälgida, et tehtud päringud ei ületaks lubatud päringute arvu, et süsteeme mitte üleliigselt koormata. Võimalusel palume kasutada avaandmete faile, pärast muudatust avaldatakse ka osanike nimekiri eraldi failina.
 • Lisanduvad uued kitsenduse liigid.
  • AM – Arestimärge
  • PL – Pandileping
  • KM – Keelumärge
  • OP – Osa pant
  • TV- Tingimuslik võõrandamine
  • VV – Vastusväide
 • Muudatustest tingitult võib 31.08-1.09 perioodil esineda teenustes lühiajalisi tõrkeid.

Sisendparameetrid ja otsingutingimused:

Nimetus

Tähendus

Märkused

ariregister_kasutajanimi

Äriregistri kasutajanimi

ariregister_parool

Äriregistri parool

kuupaev

Muudatuste tegemise kuupäev

Kohustuslik parameeter (formaat aaaa-kk-pp)

Väljundandmed:

 • Loetelu ettevõtjatest, kelle andmetes on antud perioodil muudatus toimunud
 • Ettevõtja registrikood
 • Ettevõtja ärinimi
 • Ettevõtja õiguslik vorm
 • Millises andmegrupis on muudatus toimunud:
  • Kandevälised isikud
  • Sidevahendid
  • Tegevusalad
 • Perioodil tehtud kanded
  • Registrikaardi piirkond, millele muudatus tehti
  • Millise kaardi muudatus:
   • R – äriregistrikaart
   • MTÜ – MTÜ registri kaart
   • SA – sihtasutuste registri kaart
   • G – riigiasutuste registri kaart
   • KÜ – korteriühistute registri kaart
   • MPÜ – maaparandusühistute registri kaart
   • K – kommertspandiregistri kaart
  • Registrikaardi number, millele muudatus tehti
  • Kande number registrikaardil
  • Kandeliik klassifikaatorina
  • Kandeliik sõnadega
  • Millistes kaardi andmetes on muudatus toimunud (kas isikuandmetes või üldandmetes)

Näitepäring:

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xro="http://x-road.eu/xsd/xroad.xsd" xmlns:iden="http://x-road.eu/xsd/identifiers" xmlns:prod="http://arireg.x-road.eu/producer/">
 <soapenv:Body>
 <prod:ettevotjaMuudatusedTasuline_v1>
 <prod:keha>
 <prod:ariregister_kasutajanimi>kasutajanimi</prod:ariregister_kasutajanimi>
 <prod:ariregister_parool>parool</prod:ariregister_parool>
 <prod:kuupaev>2018-06-07</prod:kuupaev>
 </prod:keha>
 </prod:ettevotjaMuudatusedTasuline_v1>
 </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Näitevastus:

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ZSI="http://www.zolera.com/schemas/ZSI/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <SOAP-ENV:Header/>
 <SOAP-ENV:Body xmlns:ns1="http://arireg.x-road.eu/producer/">
 <ns1:ettevotjaMuudatusedTasuline_v1Response>
 <ns1:paring>
 <ns1:ariregister_kasutajanimi>kasutajanimi</ns1:ariregister_kasutajanimi>
 <ns1:ariregister_parool>parool</ns1:ariregister_parool>
 <ns1:kuupaev>2018-06-07Z</ns1:kuupaev>
 </ns1:paring>
 <ns1:keha>
 <ns1:ettevotja_muudatused>
 <ns1:ariregistri_kood>12593347</ns1:ariregistri_kood>
 <ns1:arinimi>SPINT OÜ</ns1:arinimi>
 <ns1:oiguslik_vorm>OÜ</ns1:oiguslik_vorm>
 <ns1:kandevalised_isikud>N</ns1:kandevalised_isikud>
 <ns1:kandevalised_sidevahendid>N</ns1:kandevalised_sidevahendid>
 <ns1:kandevalised_tegevusalad>N</ns1:kandevalised_tegevusalad>
 <ns1:kanded>
 <ns1:registrikaardi_piirkond>5</ns1:registrikaardi_piirkond>
 <ns1:registrikaardi_tyyp>R</ns1:registrikaardi_tyyp>
 <ns1:registrikaardi_nr>1</ns1:registrikaardi_nr>
 <ns1:kande_nr>3</ns1:kande_nr>
 <ns1:kande_kuupaev>2018-06-07Z</ns1:kande_kuupaev>
 <ns1:kande_liik>12</ns1:kande_liik>
 <ns1:kande_liik_tekst>Muutmiskanne</ns1:kande_liik_tekst>
 <ns1:isikuandmed>Y</ns1:isikuandmed>
 </ns1:kanded>
 </ns1:ettevotja_muudatused>
 <ns1:ettevotja_muudatused>
 <ns1:ariregistri_kood>12593376</ns1:ariregistri_kood>
 <ns1:arinimi>Katrin &amp; Tiina UÜ</ns1:arinimi>
 <ns1:oiguslik_vorm>UÜ</ns1:oiguslik_vorm>
 <ns1:kandevalised_isikud>N</ns1:kandevalised_isikud>
 <ns1:kandevalised_sidevahendid>N</ns1:kandevalised_sidevahendid>
 <ns1:kandevalised_tegevusalad>N</ns1:kandevalised_tegevusalad>
 <ns1:kanded>
 <ns1:registrikaardi_piirkond>5</ns1:registrikaardi_piirkond>
 <ns1:registrikaardi_tyyp>R</ns1:registrikaardi_tyyp>
 <ns1:registrikaardi_nr>1</ns1:registrikaardi_nr>
 <ns1:kande_nr>3</ns1:kande_nr>
 <ns1:kande_kuupaev>2018-06-07Z</ns1:kande_kuupaev>
 <ns1:kande_liik>12</ns1:kande_liik>
 <ns1:kande_liik_tekst>Muutmiskanne</ns1:kande_liik_tekst>
 <ns1:isikuandmed>Y</ns1:isikuandmed>
 </ns1:kanded>
 </ns1:ettevotja_muudatused>
 <ns1:ettevotja_muudatused>
 <ns1:ariregistri_kood>80365253</ns1:ariregistri_kood>
 <ns1:arinimi>MTÜ Tapupera</ns1:arinimi>
 <ns1:oiguslik_vorm>MTÜ</ns1:oiguslik_vorm>
 <ns1:kandevalised_isikud>N</ns1:kandevalised_isikud>
 <ns1:kandevalised_sidevahendid>N</ns1:kandevalised_sidevahendid>
 <ns1:kandevalised_tegevusalad>N</ns1:kandevalised_tegevusalad>
 <ns1:kanded>
 <ns1:registrikaardi_piirkond>5</ns1:registrikaardi_piirkond>
 <ns1:registrikaardi_tyyp>MTÜ</ns1:registrikaardi_tyyp>
 <ns1:registrikaardi_nr>1</ns1:registrikaardi_nr>
 <ns1:kande_nr>3</ns1:kande_nr>
 <ns1:kande_kuupaev>2018-06-07Z</ns1:kande_kuupaev>
 <ns1:kande_liik>12</ns1:kande_liik>
 <ns1:kande_liik_tekst>Muutmiskanne</ns1:kande_liik_tekst>
 <ns1:isikuandmed>Y</ns1:isikuandmed>
 </ns1:kanded>
 </ns1:ettevotja_muudatused>
 <ns1:tulemuste_arv>3</ns1:tulemuste_arv>
 </ns1:keha>
 </ns1:ettevotjaMuudatusedTasuline_v1Response>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>