Ettevõtja muudatuste loetelu päring

Päringu nimi: arireg.ettevotjaMuudatusedTasuline_v1
Lisainfo: kasutusel alates 01.05.2017
XSD: http://www2.rik.ee/schemas/xtee6/arireg/live/xroad6_ettevotjaMuudatusedTasuline_v1.xsd

Sisendparameetrid ja otsingutingimused:

Nimetus

Tähendus

Märkused

ariregister_kasutajanimi

Äriregistri kasutajanimi

ariregister_parool

Äriregistri parool

kuupaev

Muudatuste tegemise kuupäev

Kohustuslik parameeter (formaat aaaa-kk-pp)

Väljundandmed:

 • Loetelu ettevõtjatest, kelle andmetes on antud perioodil muudatus toimunud
 • Ettevõtja registrikood
 • Ettevõtja ärinimi
 • Ettevõtja õiguslik vorm
 • Millises andmegrupis on muudatus toimunud:
  • Kandevälised isikud
  • Sidevahendid
  • Tegevusalad
 • Perioodil tehtud kanded
  • Registrikaardi piirkond, millele muudatus tehti
  • Millise kaardi muudatus:
   • R – äriregistrikaart
   • MTÜ – MTÜ registri kaart
   • SA – sihtasutuste registri kaart
   • G – riigiasutuste registri kaart
   • KÜ – korteriühistute registri kaart
   • MPÜ – maaparandusühistute registri kaart
   • K – kommertspandiregistri kaart
  • Registrikaardi number, millele muudatus tehti
  • Kande number registrikaardil
  • Kandeliik klassifikaatorina
  • Kandeliik sõnadega
  • Millistes kaardi andmetes on muudatus toimunud (kas isikuandmetes või üldandmetes)

Näitepäring:

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xro="http://x-road.eu/xsd/xroad.xsd" xmlns:iden="http://x-road.eu/xsd/identifiers" xmlns:prod="http://arireg.x-road.eu/producer/">
 <soapenv:Body>
 <prod:ettevotjaMuudatusedTasuline_v1>
 <prod:keha>
 <prod:ariregister_kasutajanimi>kasutajanimi</prod:ariregister_kasutajanimi>
 <prod:ariregister_parool>parool</prod:ariregister_parool>
 <prod:kuupaev>2018-06-07</prod:kuupaev>
 </prod:keha>
 </prod:ettevotjaMuudatusedTasuline_v1>
 </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Näitevastus:

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ZSI="http://www.zolera.com/schemas/ZSI/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <SOAP-ENV:Header/>
 <SOAP-ENV:Body xmlns:ns1="http://arireg.x-road.eu/producer/">
 <ns1:ettevotjaMuudatusedTasuline_v1Response>
 <ns1:paring>
 <ns1:ariregister_kasutajanimi>kasutajanimi</ns1:ariregister_kasutajanimi>
 <ns1:ariregister_parool>parool</ns1:ariregister_parool>
 <ns1:kuupaev>2018-06-07Z</ns1:kuupaev>
 </ns1:paring>
 <ns1:keha>
 <ns1:ettevotja_muudatused>
 <ns1:ariregistri_kood>12593347</ns1:ariregistri_kood>
 <ns1:arinimi>SPINT OÜ</ns1:arinimi>
 <ns1:oiguslik_vorm>OÜ</ns1:oiguslik_vorm>
 <ns1:kandevalised_isikud>N</ns1:kandevalised_isikud>
 <ns1:kandevalised_sidevahendid>N</ns1:kandevalised_sidevahendid>
 <ns1:kandevalised_tegevusalad>N</ns1:kandevalised_tegevusalad>
 <ns1:kanded>
 <ns1:registrikaardi_piirkond>5</ns1:registrikaardi_piirkond>
 <ns1:registrikaardi_tyyp>R</ns1:registrikaardi_tyyp>
 <ns1:registrikaardi_nr>1</ns1:registrikaardi_nr>
 <ns1:kande_nr>3</ns1:kande_nr>
 <ns1:kande_kuupaev>2018-06-07Z</ns1:kande_kuupaev>
 <ns1:kande_liik>12</ns1:kande_liik>
 <ns1:kande_liik_tekst>Muutmiskanne</ns1:kande_liik_tekst>
 <ns1:isikuandmed>Y</ns1:isikuandmed>
 </ns1:kanded>
 </ns1:ettevotja_muudatused>
 <ns1:ettevotja_muudatused>
 <ns1:ariregistri_kood>12593376</ns1:ariregistri_kood>
 <ns1:arinimi>Katrin &amp; Tiina UÜ</ns1:arinimi>
 <ns1:oiguslik_vorm>UÜ</ns1:oiguslik_vorm>
 <ns1:kandevalised_isikud>N</ns1:kandevalised_isikud>
 <ns1:kandevalised_sidevahendid>N</ns1:kandevalised_sidevahendid>
 <ns1:kandevalised_tegevusalad>N</ns1:kandevalised_tegevusalad>
 <ns1:kanded>
 <ns1:registrikaardi_piirkond>5</ns1:registrikaardi_piirkond>
 <ns1:registrikaardi_tyyp>R</ns1:registrikaardi_tyyp>
 <ns1:registrikaardi_nr>1</ns1:registrikaardi_nr>
 <ns1:kande_nr>3</ns1:kande_nr>
 <ns1:kande_kuupaev>2018-06-07Z</ns1:kande_kuupaev>
 <ns1:kande_liik>12</ns1:kande_liik>
 <ns1:kande_liik_tekst>Muutmiskanne</ns1:kande_liik_tekst>
 <ns1:isikuandmed>Y</ns1:isikuandmed>
 </ns1:kanded>
 </ns1:ettevotja_muudatused>
 <ns1:ettevotja_muudatused>
 <ns1:ariregistri_kood>80365253</ns1:ariregistri_kood>
 <ns1:arinimi>MTÜ Tapupera</ns1:arinimi>
 <ns1:oiguslik_vorm>MTÜ</ns1:oiguslik_vorm>
 <ns1:kandevalised_isikud>N</ns1:kandevalised_isikud>
 <ns1:kandevalised_sidevahendid>N</ns1:kandevalised_sidevahendid>
 <ns1:kandevalised_tegevusalad>N</ns1:kandevalised_tegevusalad>
 <ns1:kanded>
 <ns1:registrikaardi_piirkond>5</ns1:registrikaardi_piirkond>
 <ns1:registrikaardi_tyyp>MTÜ</ns1:registrikaardi_tyyp>
 <ns1:registrikaardi_nr>1</ns1:registrikaardi_nr>
 <ns1:kande_nr>3</ns1:kande_nr>
 <ns1:kande_kuupaev>2018-06-07Z</ns1:kande_kuupaev>
 <ns1:kande_liik>12</ns1:kande_liik>
 <ns1:kande_liik_tekst>Muutmiskanne</ns1:kande_liik_tekst>
 <ns1:isikuandmed>Y</ns1:isikuandmed>
 </ns1:kanded>
 </ns1:ettevotja_muudatused>
 <ns1:tulemuste_arv>3</ns1:tulemuste_arv>
 </ns1:keha>
 </ns1:ettevotjaMuudatusedTasuline_v1Response>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>