Ettevõtjaga seotud dokumentide loetelu päring

Soovides pakkuda Teile tulevikus paremat äriregistri avaandmete kasutamise kogemust, oleme tänulikud, kui leiate aega, et anda meile tagasisidet. Küsimustele saate vastata siin.

Päringu nimi: arireg.ettevotjaDokumentideLoetelu_v1
Selgitus: ettevõtja dokumentide loetelu
Lisainfo: Päring väljastab lingid vastavatele dokumentidele. Hetkel on põhikirjad kättesaadavad PDF-kujul ning majandusaasta aruanded on kättesaadaval PDF kujul ja failide olemasolul XBRL ja DDOC/BDOC kujul.
XSD: http://www2.rik.ee/schemas/xtee6/arireg/live/xroad6_ettevotjaDokumentideLoetelu_v1.xsd

Sisendparameetrid ja otsingutingimused

Nimetus

Tähendus

Märkused

ariregister_kasutajanimi

Äriregistri kasutajanimi

ariregister_parool

Äriregistri parool

ariregistri_kood

Registrikood

kuupaev

Kuupäev

aruandeaasta

Aruandeaasta

dokumendi_liik

Dokumendi liik

dokumendi_kehtivus

Dokumendi kehtivus

keel

Klassifikaatorite keel

Väärtus est või eng

Väljundandmed

  • Dokumendi ID
  • Äriregistri kood
  • Dokumendi liik (A – majandusaasta aruanded PDF, D – majandusaastaaruanded BDOC,DDOC, X – majandusaasta aruanded XBRL, P - põhikirjad)
  • Dokumendi nimetus
  • Dokumendi suurus baitides
  • Seisu kuupäev
  • Kehtivus (K – kehtiv, A - aegunud)
  • Aruande liik (P – lõpparuanne, L – likvideerimisbilanss, V – vahearuanne/bilanss, A - aastaaruanne)
  • Aruande aasta
  • URL

Näidispäring

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xro="http://x-road.eu/xsd/xroad.xsd" xmlns:iden="http://x-road.eu/xsd/identifiers" xmlns:prod="http://arireg.x-road.eu/producer/">
 <soapenv:Body>
 <prod:ettevotjaDokumentideLoetelu_v1>
 <prod:keha>
 <prod:ariregister_kasutajanimi>kasutajanimi</prod:ariregister_kasutajanimi>
 <prod:ariregister_parool>parool</prod:ariregister_parool>
 <prod:ariregistri_kood>70000310</prod:ariregistri_kood>
 </prod:keha>
 </prod:ettevotjaDokumentideLoetelu_v1>
 </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Näidisvastus

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ZSI="http://www.zolera.com/schemas/ZSI/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <SOAP-ENV:Header/>
 <SOAP-ENV:Body xmlns:ns1="http://arireg.x-road.eu/producer/">
 <ns1:ettevotjaDokumentideLoetelu_v1Response>
 <ns1:paring>
 <ns1:ariregister_kasutajanimi>kasutajanimi</ns1:ariregister_kasutajanimi>
 <ns1:ariregister_parool>parool</ns1:ariregister_parool>
 <ns1:ariregistri_kood>70000310</ns1:ariregistri_kood>
 </ns1:paring>
 <ns1:keha>
 <ns1:ettevotja_dokumendid>
 <ns1:dokumendi_id>52225</ns1:dokumendi_id>
 <ns1:ariregistri_kood>70000310</ns1:ariregistri_kood>
 <ns1:dokumendi_liik>A</ns1:dokumendi_liik>
 <ns1:dokumendi_nimetus>Majandusaasta aruanne PDF</ns1:dokumendi_nimetus>
 <ns1:dokumendi_suurus>797593</ns1:dokumendi_suurus>
 <ns1:dokumendi_seisu_kuupaev>2015-07-01Z</ns1:dokumendi_seisu_kuupaev>
 <ns1:dokumendi_kehtivus>K</ns1:dokumendi_kehtivus>
 <ns1:aruande_liik>A</ns1:aruande_liik>
 <ns1:aruandeaasta>2014</ns1:aruandeaasta>
 <ns1:dokumendi_url>https://ariregister.rik.ee/ettevotja.py?id=2000005684&amp;show=9&amp;item_id=5:83494</ns1:dokumendi_url>
 </ns1:ettevotja_dokumendid>
 <ns1:ettevotja_dokumendid>
 <ns1:dokumendi_id>3002540448</ns1:dokumendi_id>
 <ns1:ariregistri_kood>70000310</ns1:ariregistri_kood>
 <ns1:dokumendi_liik>P</ns1:dokumendi_liik>
 <ns1:dokumendi_nimetus>Põhikiri</ns1:dokumendi_nimetus>
 <ns1:dokumendi_suurus>18995</ns1:dokumendi_suurus>
 <ns1:dokumendi_seisu_kuupaev>2011-04-03Z</ns1:dokumendi_seisu_kuupaev>
 <ns1:dokumendi_kehtivus>K</ns1:dokumendi_kehtivus>
 <ns1:aruande_liik/>
 <ns1:dokumendi_url>https://ariregister.rik.ee/ettevotja.py?id=2000005684&amp;show=10&amp;item_id=4:184349</ns1:dokumendi_url>
 </ns1:ettevotja_dokumendid>
 </ns1:keha>
 </ns1:ettevotjaDokumentideLoetelu_v1Response>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>