Ettevõtjaga seotud kõikide isikute esindusõigused

Soovides pakkuda Teile tulevikus paremat äriregistri avaandmete kasutamise kogemust, oleme tänulikud, kui leiate aega, et anda meile tagasisidet. Küsimustele saate vastata siin.

Päringu nimi: arireg.esindus_v1
Lisainfo: kasutusel alates 01.05.2017
XSD: http://www2.rik.ee/schemas/xtee6/arireg/live/xroad6_esindus_v1.xsd

Sisendparameetrid ja otsingutingimused

Nimetus

Tähendus

Märkused

ariregister_kasutajanimi

Äriregistri kasutajanimi

ariregister_parool

Äriregistri parool

ariregister_sessioon

Äriregistri sessioon

ariregister_valjundi_formaat

Väljundi formaat

“json” või ”xml”. Vaikimisi xml.

ariregistri_kood

Ettevõtja registrikood

fyysilise_isiku_kood

Füüsilise isiku Eesti isikukood või välisriigi isikukood

Isikukoodi järgi otsides peab olema täidetud ka isikukoodi riik (ISO 3166-1 alpha-3). Näiteks “EST”.

fyysilise_isiku_koodi_riik

Füüsilise isiku Eesti isikukoodi või välisriigi isikukoodi riik

fyysilise_isiku_eesnimi

Eesnimi

fyysilise_isiku_perenimi

Perenimi

keel

Keel

Väärtus est või eng

Väljundandmed:

 • Ärinimi
 • Äriregistri kood
 • Staatus
 • Isikukood
 • Isikukoodi riik
 • Isikukoodi riik tekstina
 • Sünniaeg
 • Eesnimi
 • Perenimi
 • Roll
 • Ainuesindusõigus
 • Esindusõiguse erisused
 • Õiguslik vorm

Näidispäring:<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xro="http://x-road.eu/xsd/xroad.xsd" xmlns:iden="http://x-road.eu/xsd/identifiers" xmlns:prod="http://arireg.x-road.eu/producer/">
 <soapenv:Header/>
 <soapenv:Body>
 <prod:esindus_v1>
 <prod:keha>
 <prod:ariregister_kasutajanimi>kasutajanimi</prod:ariregister_kasutajanimi>
 <prod:ariregister_parool>parool</prod:ariregister_parool> 
 <prod:ariregistri_kood>70000310</prod:ariregistri_kood>
 </prod:keha>
 </prod:esindus_v1>
 </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Näidisvastus:

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ZSI="http://www.zolera.com/schemas/ZSI/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <SOAP-ENV:Header/>
 <SOAP-ENV:Body xmlns:ns1="http://arireg.x-road.eu/producer/">
 <ns1:esindus_v1Response>
 <ns1:paring>
 <ns1:ariregister_kasutajanimi>kasutajanimi</ns1:ariregister_kasutajanimi>
 <ns1:ariregister_parool>parool</ns1:ariregister_parool>
 <ns1:ariregistri_kood>70000310</ns1:ariregistri_kood>
 </ns1:paring>
 <ns1:keha>
 <ns1:ettevotjad>
 <ns1:item>
 <ns1:ariregistri_kood>70000310</ns1:ariregistri_kood>
 <ns1:arinimi>Registrite ja Infosüsteemide Keskus</ns1:arinimi>
 <ns1:staatus>R</ns1:staatus>
 <ns1:staatus_tekstina>Registrisse kantud</ns1:staatus_tekstina>
 <ns1:isikud>
 <ns1:item>
 <ns1:fyysilise_isiku_eesnimi>Mehis</ns1:fyysilise_isiku_eesnimi>
 <ns1:fyysilise_isiku_perenimi>Sihvart</ns1:fyysilise_isiku_perenimi>
 <ns1:fyysilise_isiku_kood>37702014914</ns1:fyysilise_isiku_kood>
 <ns1:isikukood_riik>EST</ns1:isikukood_riik>
 <ns1:isikukoodi_riik_tekstina>Eesti</ns1:isikukoodi_riik_tekstina>
 <ns1:fyysilise_isiku_roll>ASES</ns1:fyysilise_isiku_roll>
 <ns1:fyysilise_isiku_roll_tekstina>Asutuse esindusõiguslik isik</ns1:fyysilise_isiku_roll_tekstina>
 <ns1:ainuesindusoigus_olemas>JAH</ns1:ainuesindusoigus_olemas>
 </ns1:item>
 <ns1:item>
 <ns1:fyysilise_isiku_perenimi>Justiitsministeerium</ns1:fyysilise_isiku_perenimi>
 <ns1:fyysilise_isiku_kood>70000898</ns1:fyysilise_isiku_kood>
 <ns1:isikukood_riik>XXX</ns1:isikukood_riik>
 <ns1:isikukoodi_riik_tekstina>Määramata</ns1:isikukoodi_riik_tekstina>
 <ns1:fyysilise_isiku_roll>KOAS</ns1:fyysilise_isiku_roll>
 <ns1:fyysilise_isiku_roll_tekstina>Kõrgemalseisev asutus</ns1:fyysilise_isiku_roll_tekstina>
 <ns1:ainuesindusoigus_olemas>EI</ns1:ainuesindusoigus_olemas>
 </ns1:item>
 </ns1:isikud>
 <ns1:esindusoiguse_eritingimused/>
 <ns1:oiguslik_vorm>TRAS</ns1:oiguslik_vorm>
 <ns1:oiguslik_vorm_tekstina>Täidesaatva riigivõimu asutus või riigi muu institutsioon</ns1:oiguslik_vorm_tekstina>
 </ns1:item>
 </ns1:ettevotjad>
 </ns1:keha>
 </ns1:esindus_v1Response>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>