Usaldushalduste päring

Soovides pakkuda Teile tulevikus paremat äriregistri avaandmete kasutamise kogemust, oleme tänulikud, kui leiate aega, et anda meile tagasisidet. Küsimustele saate vastata siin.

Päringu nimi: arireg.usaldushaldused_v1
Täiendav info: kasutusel alates 25.05.2022
Selgitus: Usaldushalduste ja usaldushaldustega seotud isikute päring
XSD: https://www2.rik.ee/schemas/xtee6/arireg/test/xroad6_usaldushaldused_v1.xsd

Sisendparameetrid/ otsingutingimused:

Nimetus

Tähendus

Märkused

ariregister_kasutajanimi

Äriregistri kasutajanimi

(kohustuslik)

ariregister_parool

Äriregistri parool

(kohustuslik)

Äriregister_sessioon

Äriregistri sessioon

ariregister_valjundi_formaat

Äriregistri väljundi formaat (xml või json)

usaldushalduse_nimi

Usaldushalduse nimi

fyysilise_isiku_eesnimi

Seotud füüsilise isiku eesnimi

fyysilise_isiku_perekonnanimi

Seotud füüsilise isiku perekonnanimi

fyysilise_isiku_synniaeg

Seotud füüsilise isik sünniaeg

fyysilise_isiku_kood

Seotud füüsilise isiku isikukood

ainult_kehtivad

Kas kuvada väljundisse ainult kehtivad andmed (true/false)

keel

Klassifikaatorite tõlgete keel (est-eesti, eng-inglise)

evarv

Maksimaalne väljundisse kaasatavate ettevõtete arv, oletusväärtus on alati 10. Maksimaalselt saab olla 100 usaldushaldust.

lehekylg

Vastuse lehekülje number, vaikeväärtus 1

Väljundandmed:

Nimetus

Tähendus

Märkused

usaldushalduse_id

Usaldushalduse indikatsioon

nimi

Usaldushalduse nimi

registreerimise_kpv

Usaldushalduse registreerimise kuupäev

staatus

Usaldushalduse staatus

R-Registreeritud, K-Kustutatud

riik

Usaldushalduse riigi kood

riik_tekstina

Usaldushalduse riik tekstina

kasusaajate_arv_kokku

Tegelike kasusaajate arv kokku

peidetud_kasusaajad_arv

Peidetud tegelike kasusaajate arv

lahknevusteade_puudumisest

Kas on esitatud märge tegelike kasusaajate puudumise kohta

isikud

Usaldushaldusega seotud isikud

roll

Isiku roll

UH.HALDUR - Usaldushaldur; UH.LOOJA - Usaldushalduse või -ühenduse looja; UH.MUUKONTROLL - Muud isikud, kes omavad kontrolli; UH.VARASAIL - Vara säilimist tagav ja kontrolliv isik; UH.SOODUST - Soodustatud isik

eesnimi

Eesnimi

nimi

Perekonnanimi

isikukood

Isikukood

valis_kood

Väliskood

valis_kood_riik

Väliskoodi riik

valis_kood_riik_tekstina

Väliskoodi riik tekstina

synniaeg

Sünniaeg

aadress_riik

Aadressi riik

aadress_riik_tesktina

Aadressi riik tekstina

elukoht_riik

Elukoha riik

Väljastatakse ainult usalduhalduri rolli puhul

elukoht_riik_tekstina

Elukoha riik tekstina

Väljastatakse ainult usalduhalduri rolli puhul

algus_kpv

Alguskuupäev

lopp_kpv

Lõppkuupäev

lahknevusteade_esitatud

Lahknevusmärke olemasolu

Kas on antud isikule esitatud lahknevusmärge

Näitepäring:

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:prod="http://arireg.x-road.eu/producer/">
 <soapenv:Header/>
 <soapenv:Body>
 <prod:usaldushaldused_v1>
 <prod:keha>
 <prod:ariregister_kasutajanimi>kasutajanimi</prod:ariregister_kasutajanimi>
 <prod:ariregister_parool>parool</prod:ariregister_parool>
 <prod:ariregister_sessioon></prod:ariregister_sessioon>
 <prod:ariregister_valjundi_formaat>xml</prod:ariregister_valjundi_formaat>
 <prod:usaldushalduse_nimi>trust english</prod:usaldushalduse_nimi>
 <prod:fyysilise_isiku_eesnimi></prod:fyysilise_isiku_eesnimi>
 <prod:fyysilise_isiku_perekonnanimi></prod:fyysilise_isiku_perekonnanimi>
 <prod:fyysilise_isiku_synniaeg></prod:fyysilise_isiku_synniaeg>
 <prod:fyysilise_isiku_kood></prod:fyysilise_isiku_kood>
 <prod:ainult_kehtivad>0</prod:ainult_kehtivad>
 <prod:keel>est</prod:keel>
 <prod:evarv></prod:evarv>
 <prod:lehekylg></prod:lehekylg>
 </prod:keha>
 </prod:usaldushaldused_v1>
 </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Näitevastus:

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ZSI="http://www.zolera.com/schemas/ZSI/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <SOAP-ENV:Header/>
 <SOAP-ENV:Body xmlns:ns1="http://arireg.x-road.eu/producer/">
 <ns1:usaldushaldused_v1Response>
 <ns1:paring>
 <ns1:ariregister_kasutajanimi>kasutajanimi</ns1:ariregister_kasutajanimi>
 <ns1:ariregister_parool>parool</ns1:ariregister_parool>
 <ns1:ariregister_sessioon/>
 <ns1:ariregister_valjundi_formaat>xml</ns1:ariregister_valjundi_formaat> <ns1:usaldushalduse_nimi>trust english</ns1:usaldushalduse_nimi>
 <ns1:fyysilise_isiku_eesnimi/>
 <ns1:fyysilise_isiku_perekonnanimi/>
 <ns1:fyysilise_isiku_kood/>
 <ns1:ainult_kehtivad>false</ns1:ainult_kehtivad>
 <ns1:keel>est</ns1:keel>
 </ns1:paring>
 <ns1:keha>
 <ns1:usaldushaldused>
 <ns1:item>
 <ns1:usaldushalduse_id>32</ns1:usaldushalduse_id>
 <ns1:nimi>trust english</ns1:nimi>
 <ns1:registreerimise_kpv>2022-05-01Z</ns1:registreerimise_kpv>
 <ns1:staatus>R</ns1:staatus>
 <ns1:riik>ASM</ns1:riik>
 <ns1:riik_tekstina>Ameerika Samoa</ns1:riik_tekstina>
 <ns1:kasusaajate_arv_kokku>6</ns1:kasusaajate_arv_kokku>
 <ns1:peidetud_kasusaajate_arv>0</ns1:peidetud_kasusaajate_arv>
 <ns1:lahknevusteade_puudumisest>true</ns1:lahknevusteade_puudumisest>
 <ns1:isikud>
 <ns1:isik>
 <ns1:roll>UH.LOOJA</ns1:roll>
 <ns1:nimi>Test OÜ</ns1:nimi>
 <ns1:isikukood>1111111</ns1:isikukood>
 <ns1:elukoht_riik>EST</ns1:elukoht_riik>
 <ns1:elukoht_riik_tekstina>Eesti</ns1:elukoht_riik_tekstina>
 <ns1:algus_kpv>2022-05-03Z</ns1:algus_kpv>
 <ns1:lopp_kpv>2022-05-06Z</ns1:lopp_kpv>
 <ns1:lahknevusteade_esitatud>false</ns1:lahknevusteade_esitatud>
 </ns1:isik>
 <ns1:isik>
 <ns1:roll>UH.HALDUR</ns1:roll>
 <ns1:eesnimi>Edith</ns1:eesnimi>
 <ns1:nimi>Rik</ns1:nimi>
 <ns1:isikukood>49999999999</ns1:isikukood>
 <ns1:aadress_riik>EST</ns1:aadress_riik>
 <ns1:aadress_riik_tekstina>Eesti</ns1:aadress_riik_tekstina>
 <ns1:algus_kpv>2022-05-03Z</ns1:algus_kpv>
 <ns1:lahknevusteade_esitatud>false</ns1:lahknevusteade_esitatud>
 </ns1:isik>
 <ns1:isik>
 <ns1:roll>UH.SOODUST</ns1:roll>
 <ns1:eesnimi>Edith</ns1:eesnimi>
 <ns1:nimi>Rik</ns1:nimi>
 <ns1:isikukood>49999999999</ns1:isikukood>
 <ns1:elukoht_riik>EST</ns1:elukoht_riik>
 <ns1:elukoht_riik_tekstina>Eesti</ns1:elukoht_riik_tekstina>
 <ns1:algus_kpv>2022-05-06Z</ns1:algus_kpv>
 <ns1:lahknevusteade_esitatud>false</ns1:lahknevusteade_esitatud>
 </ns1:isik>
 <ns1:isik>
 <ns1:roll>UH.LOOJA</ns1:roll>
 <ns1:nimi>Ettevõte OÜ</ns1:nimi>
 <ns1:isikukood>222222222</ns1:isikukood>
 <ns1:elukoht_riik>EST</ns1:elukoht_riik>
 <ns1:elukoht_riik_tekstina>Eesti</ns1:elukoht_riik_tekstina>
 <ns1:algus_kpv>2022-05-06Z</ns1:algus_kpv>
 <ns1:lahknevusteade_esitatud>false</ns1:lahknevusteade_esitatud>
 </ns1:isik>
 </ns1:isikud>
 </ns1:item>
 </ns1:usaldushaldused>
 <ns1:leitud_arv>1</ns1:leitud_arv>
 </ns1:keha>
 </ns1:usaldushaldused_v1Response>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>