Isikute muudatuse teenus (tegelike kasusaajate muudatused)

Soovides pakkuda Teile tulevikus paremat äriregistri avaandmete kasutamise kogemust, oleme tänulikud, kui leiate aega, et anda meile tagasisidet. Küsimustele saate vastata siin.

Päringu nimi: arireg.isikuMuudatused_v1
XSD: https://www2.rik.ee/schemas/xtee6/arireg/live/xroad6_isikuMuudatused_v1.xsd
Lisainfo: Päring on mõeldud tegelike kasusaajate muudatuste kohta info otsimiseks

Sisendparameetrid/otsingutingimused:

Nimetus

Andmetüüp

Selgitus

ariregister_kasutajanimi

String

ariregister_parool

String

muudatuse_liik

String

Muudatuse liik, mille kohta infot soovitakse, kui mitut muudatust soovitakse, siis tuleb elementi korrata

isiku_roll

String

Isikute rollid, kelle kohta muudatusi soovitakse, kui mitu rolli, siis tuleb elementi korrata

muudatuse_kpv

Date

Kuupäev, mille kohta muudatusi tahetakse

tulemuste_lk

Int

Vastuse lehekülje number, vaikeväärtus 1

tulemusi_lehel

Int

Mitu tulemust vastuses ühel lehel soovitakse (tagastatavate ettevõtjate arv)

Väljundandmed:

Nimetus

Andmetüüp

Kohustuslikkus

Selgitus

ettevotja

0…*

ettevotja/ariregistri_kood

String

1

võetakse ettevotjad tabelist registrikood väärtus

ettevotja/arinimi

String

1

võetakse ettevotjad tabelist nimi väärtus

ettevotja/oiguslik_vorm

Int

1

võetakse ettevotjad tabelist oiguslikud_vormid_kl väärtus

ettevotja/oiguslik_vorm_tekstina String 1 õiguslik vorm tekstina (ar.kl_oiguslikud_vormid.nimetus_est)

ettevotja/staatus

String

1

võetakse ettevotjad tabelist ettevotja_olekud_kl väärtus

ettevotja/staatus_tekstina String 1 ettevõtja staatus tekstina (ar.kl_ettevotja_olekud.nimetus_est)

ettevotja/isiku_muudatus/isiku_roll

String

1

isiku rolli klassifikaator nt. kasusaaja puhul 'W'

ettevotja/isiku_muudatus/isiku_roll_tekstina String 1 isiku roll tekstina (ar.kl_kandev_isikud_rollid.nimetus_est - tulevikus, kui tulevad kandes rollid, siis ka ar.kl_kandes_isikud_rollid.nimetus_est)

ettevotja/isiku_muudatus/muudatuse_liik

Int

1

muudatuse liigi väärtus (1, 2, 3) vastavalt sellele kas isik lisati, eemaldati või muudeti

ettevotja/isiku_muudatus/muudatuse_aeg Datetime 0...1 muudatuse tegemise kpv + kellaaeg
ettevotja/isiku_muudatus/kandes_isikud_id/vana_isiku_id Int 0...1 kehtetu kirje ar.kandeosad_isikud.id (kandevalisel isikul sama loogika)
ettevotja/isiku_muudatus/kandes_isikud_id/uue_isiku_id Int 0...1 uue kirje ar.kandeosad_isikud.id (kandevalisel isikul sama loogika)

tulemuste_arv

Int

1

Mitmel ettevõtjal esines isiku muudatus

Näitepäring:

<?xml version="1.0"?>
<soapenv:Envelope xmlns:prod="http://arireg.x-road.eu/producer/" xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"><soapenv:Header/><soapenv:Body><prod:isikuMuudatused_v1><prod:keha>
<!--Optional:-->
<!--type: string-->
<prod:ariregister_kasutajanimi>Äriregistri kasutajanimi</prod:ariregister_kasutajanimi>
<!--Optional:-->
<!--type: string-->
<prod:ariregister_parool>Äriregistri parool</prod:ariregister_parool>
<!--1 or more repetitions:-->
<!--type: string-->
<prod:isiku_roll>W</prod:isiku_roll>
<!--Zero or more repetitions:-->
<!--type: muudatuseLiik-->
<prod:muudatuse_liik>1</prod:muudatuse_liik><prod:muudatuse_liik>2</prod:muudatuse_liik><prod:muudatuse_liik>3</prod:muudatuse_liik>
<!--type: date-->
<prod:muudatuse_kpv>2020-04-08</prod:muudatuse_kpv>
<!--Optional:-->
<!--type: int-->
<prod:tulemuste_lk>1</prod:tulemuste_lk>
<!--Optional:-->
<!--type: int-->
<prod:tulemusi_lehel>10</prod:tulemusi_lehel></prod:keha></prod:isikuMuudatused_v1></soapenv:Body></soapenv:Envelope>

Näitevastus:

<?xml version="1.0"?>

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ZSI="http://www.zolera.com/schemas/ZSI/" xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><SOAP-ENV:Header/>
<SOAP-ENV:Body xmlns:ns1="http://arireg.x-road.eu/producer/"><ns1:isikuMuudatused_v1Response><ns1:paring><ns1:ariregister_kasutajanimi>Äriregistri kasutajanimi</ns1:ariregister_kasutajanimi><ns1:ariregister_parool>Äriregistri parool</ns1:ariregister_parool><ns1:isiku_roll>W</ns1:isiku_roll>
<ns1:muudatuse_liik>1</ns1:muudatuse_liik>
<ns1:muudatuse_liik>2</ns1:muudatuse_liik>
<ns1:muudatuse_liik>3</ns1:muudatuse_liik>
<ns1:muudatuse_kpv>2020-04-08Z</ns1:muudatuse_kpv>
<ns1:tulemuste_lk>1</ns1:tulemuste_lk>
<ns1:tulemusi_lehel>10</ns1:tulemusi_lehel>
</ns1:paring>
<ns1:keha>
<ns1:ettevotja>
<ns1:ariregistri_kood>12362866</ns1:ariregistri_kood>
<ns1:arinimi>Osaühing SCARDOON</ns1:arinimi>
<ns1:oiguslik_vorm>5</ns1:oiguslik_vorm><ns1:oiguslik_vorm_tekstina>Osaühing</ns1:oiguslik_vorm_tekstina>
<ns1:staatus>R</ns1:staatus>
<ns1:staatus_tekstina>Registrisse kantud</ns1:staatus_tekstina>
<ns1:isiku_muudatus>
<ns1:isiku_roll>W</ns1:isiku_roll>
<ns1:isiku_roll_tekstina>Tegelik kasusaaja</ns1:isiku_roll_tekstina>
<ns1:muudatuse_liik>1</ns1:muudatuse_liik>
<ns1:muudatuse_aeg>2020-04-08T14:28:28.002Z</ns1:muudatuse_aeg><ns1:kirje_id_uus>9000935912</ns1:kirje_id_uus>
</ns1:isiku_muudatus>
<ns1:isiku_muudatus>
<ns1:isiku_roll>W</ns1:isiku_roll>
<ns1:isiku_roll_tekstina>Tegelik kasusaaja</ns1:isiku_roll_tekstina>
<ns1:muudatuse_liik>2</ns1:muudatuse_liik>
<ns1:muudatuse_aeg>2020-04-08T14:35:13.002Z</ns1:muudatuse_aeg>
<ns1:kirje_id_vana>9000935913</ns1:kirje_id_vana>
</ns1:isiku_muudatus>
</ns1:ettevotja>
<ns1:tulemuste_arv>1</ns1:tulemuste_arv>
</ns1:keha>
</ns1:isikuMuudatused_v1Response>
</SOAP-ENV:Body></SOAP-ENV:Envelope>