Kannete ja määruste päring

Soovides pakkuda Teile tulevikus paremat äriregistri avaandmete kasutamise kogemust, oleme tänulikud, kui leiate aega, et anda meile tagasisidet. Küsimustele saate vastata siin.

Päringu nimi: kandedMaarused_v1
Selgitus: Kannete ja määruste otsing on mõeldud erinevate ettevõtja kohta tehtud kannete ja kohtumääruste otsimiseks. Otsingut saab teostada kuupäeva ja kellaja järgi. Määruste otsing väljastab ka kandemäärused.
Lisainfo: kasutusel alates alates 19.03.2019.
XSD: https://www2.rik.ee/schemas/xtee6/arireg/live/xroad6_kanded_maarused_v1.xsd

Sisendparameetrid/ otsingutingimused:

Nimetus

Tähendus

Märkused

ariregister_kasutajanimi

Äriregistri kasutajanimi

ariregister_parool

Äriregisti parool

liik

Päringu liik

K – Kannete päring; M – Määruste päring.

algus_kpv

Päring algusaeg kellaja täpsusega

Sisend arvestab juba ise suve ja talve ajaga. Maksimaalne otsinguperiood on üks ööpäev. Kuupäev ei tohi olla väiksem, kui 01.01.2013

lopp_kpv

Päring algusaeg kellaja täpsusega

Sisend arvestab juba ise suve ja talve ajaga. Maksimaalne otsinguperiood on üks ööpäev. Kuupäev ei tohi olla väiksem, kui algus kuupäev.

keel

Keel

Väärtus est või eng

tulemuste_lk

Loetelu lehekülje number

Vaikimisi väärtus 1

Väljundandmed:

Nimetus

Tähendus

Märkused

ettevotja_id

Äriregistri sisemine ettevõtja ID

ev_nimi

Ettevõtja ärinimi

oiguslik_vorm

Õiguslik vorm

oiguslik_vorm_tekstina

Õiguslik vorm tekstina

oigusliku_vormi_alaliik

Õigusliku vormi alaliik

oigusliku_vormi_alaliik_tekstina

Õigusliku vormi alaliik tekstina

ariregistri_kood

Registrikood

staatus

Ettevõtte staatus

staatus_tekstina

Ettevõtte staatus

tekstina

Kanded (+)

Kanded

kande_nr

Kande number

kande_kpv

Kande kuupäev

Kandemääruse kuupäev ja kellaaeg väljastatakse GMT ajatsooniga.

kandeliik

Kandeliik

kandeliik_tekstina

Kandeliik tekstina

maaruse_nr

Määruse number

maaruse_kpv

Määruse kuupäev

Kandemääruse kuupäev ja kellaaeg väljastatakse GMT ajatsooniga.

maaruse_liik

Määruse liik

maaruse_liik_tekstina

Määruse liik tekstina

maaruse_olek

Määruse olek

maaruse_olek_tekstina

Määruse olek tekstina

kaardi_nr

Registrikaardi number

kaardi_tyyp

Registrikaardi tüüp

Maarused (+)

Määrused

kande_nr

Kande number

kande_kpv

Kande kuupäev

Kandemääruse kuupäev ja kellaaeg väljastatakse GMT ajatsooniga.

kandeliik

Kandeliik

kandeliik_tekstina

Kandeliik tekstina

maaruse_nr

Määruse number

maaruse_kpv

Määruse kuupäev

Määruse kuupäev ja kellaaeg väljastatakse GMT ajatsooniga.

maaruse_liik

Määruse liik

maaruse_liik_tekstina

Määruse liik tekstina

maaruse_olek

Määruse olek

maaruse_olek_tekstina

Määruse olek tekstina

maaruse_oleku_kpv

Määruse oleku kuupäev

Määruse oleku kuupäev ja kellaaeg väljastatakse GMT ajatsooniga.

lisatahtaeg

Lisatähtaeg

kaardi_nr

Registrikaardi number

kaardi_tyyp

Registrikaardi tüüp

maaruse_oleku_muudatused (+)

Määruse oleku muudatused

oleku_muutuse_id

olek

Määruse olek

olek_tekstina

Määruse olek tekstina

oleku_muutuse_kpv

Määruse oleku muutumise kpv

Määruse oleku muudatuse kuupäev ja kellaaeg väljastatakse GMT ajatsooniga.

Näitepäring:

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:prod="http://arireg.x-road.eu/producer/">
 <soapenv:Header/>
 <soapenv:Body>
 <prod:kandedMaarused_v1>
 <prod:keha>
 <prod:ariregister_kasutajanimi>kasutajanimi</prod:ariregister_kasutajanimi>
 <!--Optional:-->
 <prod:ariregister_parool>parool</prod:ariregister_parool>
 <prod:liik>M</prod:liik>
 <prod:algus_kpv>2019-01-18T11:57:00</prod:algus_kpv>
 <prod:lopp_kpv>2019-01-18T12:01:00</prod:lopp_kpv>
 <!--Optional:-->
 <prod:keel>est</prod:keel>
 <!--Optional:-->
 <prod:tulemuste_lk>1</prod:tulemuste_lk>
 </prod:keha>
 </prod:kandedMaarused_v1>
 </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Näitevastus:

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ZSI="http://www.zolera.com/schemas/ZSI/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <SOAP-ENV:Header/>
 <SOAP-ENV:Body xmlns:ns1="http://arireg.x-road.eu/producer/">
 <ns1:kandedMaarused_v1Response>
 <ns1:paring>
 <ns1:ariregister_kasutajanimi>kasutajanimi</ns1:ariregister_kasutajanimi>
 <ns1:ariregister_parool>parool</ns1:ariregister_parool>
 <ns1:liik>M</ns1:liik>
 <ns1:algus_kpv>2019-01-18T11:57:00Z</ns1:algus_kpv>
 <ns1:lopp_kpv>2019-01-18T12:01:00Z</ns1:lopp_kpv>
 <ns1:keel>est</ns1:keel>
 <ns1:tulemuste_lk>1</ns1:tulemuste_lk>
 </ns1:paring>
 <ns1:keha>
 <ns1:ettevotjad>
 <ns1:item>
 <ns1:ettevotja_id>9000166159</ns1:ettevotja_id>
 <ns1:evnimi>Eliit Klaas OÜ</ns1:evnimi>
 <ns1:oiguslik_vorm>OÜ</ns1:oiguslik_vorm>
 <ns1:oiguslik_vorm_tekstina>Osaühing</ns1:oiguslik_vorm_tekstina>
 <ns1:oigusliku_vormi_alaliik_tekstina/>
 <ns1:ariregistri_kood>14123108</ns1:ariregistri_kood>
 <ns1:staatus>R</ns1:staatus>
 <ns1:staatus_tekstina>Registrisse kantud</ns1:staatus_tekstina>
 <ns1:maarused>
 <ns1:item>
 <ns1:kande_nr>6</ns1:kande_nr>
 <ns1:kande_kpv>2019-01-18T10:00:11.004Z</ns1:kande_kpv>
 <ns1:kandeliik>12</ns1:kandeliik>
 <ns1:kandeliik_tekstina>Muutmiskanne</ns1:kandeliik_tekstina>
 <ns1:maaruse_nr>Ä 50038158 / 6</ns1:maaruse_nr>
 <ns1:maaruse_kpv>2019-01-18T10:00:11.004Z</ns1:maaruse_kpv>
 <ns1:maaruse_liik>K1</ns1:maaruse_liik>
 <ns1:maaruse_liik_tekstina>Kanne</ns1:maaruse_liik_tekstina>
 <ns1:maaruse_olek>J</ns1:maaruse_olek>
 <ns1:maaruse_olek_tekstina>Jõustunud</ns1:maaruse_olek_tekstina>
 <ns1:maaruse_oleku_kpv>2019-01-18T10:00:27.004Z</ns1:maaruse_oleku_kpv>
 <ns1:kaardi_nr>1</ns1:kaardi_nr>
 <ns1:kaardi_tyyp>R</ns1:kaardi_tyyp>
 <ns1:maaruse_oleku_muudatused>
 <ns1:item>
 <ns1:oleku_muutuse_id>900003450605</ns1:oleku_muutuse_id>
 <ns1:olek>D</ns1:olek>
 <ns1:olek_tekstina>Allkirjastatud</ns1:olek_tekstina>
 <ns1:oleku_muutuse_kpv>2019-01-18T10:00:27.004Z</ns1:oleku_muutuse_kpv>
 </ns1:item>
 <ns1:item>
 <ns1:oleku_muutuse_id>900003450606</ns1:oleku_muutuse_id>
 <ns1:olek>J</ns1:olek>
 <ns1:olek_tekstina>Jõustunud</ns1:olek_tekstina>
 <ns1:oleku_muutuse_kpv>2019-01-18T10:00:27.004Z</ns1:oleku_muutuse_kpv>
 </ns1:item>
 </ns1:maaruse_oleku_muudatused>
 </ns1:item>
 </ns1:maarused>
 </ns1:item>
 <ns1:item>
 <ns1:ettevotja_id>9000239171</ns1:ettevotja_id>
 <ns1:evnimi>Distcorp OÜ</ns1:evnimi>
 <ns1:oiguslik_vorm>OÜ</ns1:oiguslik_vorm>
 <ns1:oiguslik_vorm_tekstina>Osaühing</ns1:oiguslik_vorm_tekstina>
 <ns1:oigusliku_vormi_alaliik_tekstina/>
 <ns1:ariregistri_kood>14645976</ns1:ariregistri_kood>
 <ns1:staatus>R</ns1:staatus>
 <ns1:staatus_tekstina>Registrisse kantud</ns1:staatus_tekstina>
 <ns1:maarused>
 <ns1:item>
 <ns1:maaruse_nr>Ä 50111127 / M1</ns1:maaruse_nr>
 <ns1:maaruse_kpv>2019-01-18T09:57:28.004Z</ns1:maaruse_kpv>
 <ns1:maaruse_liik>U2</ns1:maaruse_liik>
 <ns1:maaruse_liik_tekstina>Korraldav määrus</ns1:maaruse_liik_tekstina>
 <ns1:maaruse_olek>J</ns1:maaruse_olek>
 <ns1:maaruse_olek_tekstina>Jõustunud</ns1:maaruse_olek_tekstina>
 <ns1:maaruse_oleku_kpv>2019-01-18T09:57:44.004Z</ns1:maaruse_oleku_kpv>
 <ns1:maaruse_oleku_muudatused>
 <ns1:item>
 <ns1:oleku_muutuse_id>900003450602</ns1:oleku_muutuse_id>
 <ns1:olek>D</ns1:olek>
 <ns1:olek_tekstina>Allkirjastatud</ns1:olek_tekstina>
 <ns1:oleku_muutuse_kpv>2019-01-18T09:57:44.004Z</ns1:oleku_muutuse_kpv>
 </ns1:item>
 <ns1:item>
 <ns1:oleku_muutuse_id>900003450603</ns1:oleku_muutuse_id>
 <ns1:olek>J</ns1:olek>
 <ns1:olek_tekstina>Jõustunud</ns1:olek_tekstina>
 <ns1:oleku_muutuse_kpv>2019-01-18T09:57:44.004Z</ns1:oleku_muutuse_kpv>
 </ns1:item>
 </ns1:maaruse_oleku_muudatused>
 </ns1:item>
 </ns1:maarused>
 </ns1:item>
 </ns1:ettevotjad>
 </ns1:keha>
 </ns1:kandedMaarused_v1Response>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>