Majandusaasta aruandega seotud müügitulu jaotuste EMTAK’i järgi väljastamise teenus

Päringu nimi: arireg.aruandeMyygituluEMTAKjargi_v1
Selgitus: ettevõtjate majandusaasta aruannete müügitulu jaotuse EMTAK’i järgi andmed
Lisainfo: kasutusel alates 01.05.2017. Andmed väljastab alates 2015 a majandusaastast.
XSD: http://www2.rik.ee/schemas/xtee6/arireg/live/xroad6_aruandeMyygituluEMTAKjargi_v1.xsd

Sisendparameetrid ja otsingutingimused:

Nimetus

Tähendus

Märkused

ariregister_kasutajanimi

Äriregistri kasutajanimi

(kohustuslik)

ariregister_parool

Äriregisti parool

(kohustuslik)

esitatud_algus

esitatud_lõpp

Esitatud aruannete vahemik kella aja täpsusega vahemik

(kohustuslik) Maksimaalne vahemik, mis on lubatud vahemikuna kasutada: 1 nädal.

ariregistri_kood

Ettevõtja täpne registrikood

(vabatahtlik)

aruande_aasta

Aruande aasta

(vabatahtlik)

aruande_aasta_algus

Aruandeaasta algus kpv

(vabatahtlik)

aruande_aasta_lopp

Aruandeaasta lõpp kpv

(vabatahtlik)

oiguslik_vorm

Õiguslik vorm

(vabatahtlik)

lehekylg

Päringu vastuse lehekülg, vaikimisi 1

(1000 aruandekirjet leheküljel)

keel

Keel

Väärtus est või eng

Väljundandmed:

 • Registrikood
  • Õiguslik vorm
  • Aruande esitamise aeg (kella aja täpsusega)
  • Aruande aasta
  • EMTAK kood
  • Põhitegevus True/False
  • Summa
  • Summa %
  • Summa koefitsient
  • „Tegutsev ettevõtja kuid ei ole saanud müügitulu“ (True/False)
 • Lehekülgede arv

Näitepäring:

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xro="http://x-road.eu/xsd/xroad.xsd" xmlns:iden="http://x-road.eu/xsd/identifiers" xmlns:prod="http://arireg.x-road.eu/producer/">
 <soapenv:Body>
 <prod:aruandeMyygituluEMTAKjargi_v1>
 <prod:keha>
 <prod:ariregister_kasutajanimi>kasutajanimi</prod:ariregister_kasutajanimi>
 <prod:ariregister_parool>parool</prod:ariregister_parool>
 <prod:esitatud_algus>2017-05-11T21:18:30Z</prod:esitatud_algus>
 <prod:esitatud_lopp>2017-05-11T21:20:00Z</prod:esitatud_lopp>
 <!--<prod:ariregistri_kood>?</prod:ariregistri_kood>-->
 <prod:aruande_aasta>2016</prod:aruande_aasta>
 <!--<prod:aruande_aasta_algus>?</prod:aruande_aasta_algus>-->
 <!--<prod:aruande_aasta_lopp>?</prod:aruande_aasta_lopp>-->
 <!--<prod:oiguslik_vorm>?</prod:oiguslik_vorm>-->
 <prod:lehekylg>1</prod:lehekylg>
 <prod:keel>est</prod:keel>
 </prod:keha>
 </prod:aruandeMyygituluEMTAKjargi_v1>
 </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Näitevastus:

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ZSI="http://www.zolera.com/schemas/ZSI/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <SOAP-ENV:Header/>
 <SOAP-ENV:Body xmlns:ns1="http://arireg.x-road.eu/producer/">
 <ns1:aruandeMyygituluEMTAKjargi_v1Response>
 <ns1:paring>
 <ns1:ariregister_kasutajanimi>kasutajanimi</ns1:ariregister_kasutajanimi>
 <ns1:ariregister_parool>parool</ns1:ariregister_parool>
 <ns1:esitatud_algus>2017-05-11T21:18:30Z</ns1:esitatud_algus>
 <ns1:esitatud_lopp>2017-05-11T21:20:00Z</ns1:esitatud_lopp>
 <ns1:aruande_aasta>2016</ns1:aruande_aasta>
 <ns1:lehekylg>1</ns1:lehekylg>
 <ns1:keel>est</ns1:keel>
 </ns1:paring>
 <ns1:keha>
 <ns1:kirjed>
 <ns1:item>
 <ns1:ariregistri_kood>90012366</ns1:ariregistri_kood>
 <ns1:oiguslik_vorm>8</ns1:oiguslik_vorm>
 <ns1:esitamise_aeg>2017-05-11T18:18:45.003Z </ns1:esitamise_aeg>
 <ns1:aasta>2016</ns1:aasta>
 <ns1:myygituluta_tegutsev_ettevote>false</ns1:myygituluta_tegutsev_ettevote>
 <ns1:myygitulud>
 <ns1:item>
 <ns1:emtak_kood>91021</ns1:emtak_kood>
 <ns1:emtak_versioon>EMTAK 2008</ns1:emtak_versioon>
 <ns1:summa>0.000000</ns1:summa>
 <ns1:summa_protsent>0.000000</ns1:summa_protsent>
 <ns1:summa_koef>0.557000</ns1:summa_koef>
 <ns1:pohitegevus>true</ns1:pohitegevus>
 </ns1:item>
 </ns1:myygitulud>
 </ns1:item>
 </ns1:kirjed>
 <ns1:leitud_kirjete_arv>1</ns1:leitud_kirjete_arv>
 </ns1:keha>
 </ns1:aruandeMyygituluEMTAKjargi_v1Response>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>