Üksikpäring

E-äriregistri avaandmete keskkond on loodud registriandmete suuremas mahus kasutamiseks digitaalselt või masinloetavas formaadis, mis võimaldab andmete rist- ja taaskasutamist. Seejuures on oluline välja tuua, et XML teenused ja allalaaditavad andmekomplektid sisaldavad vaid äriregistri avalikke andmeid, mida on olnud võimalik vaadata ka varasemalt, kuid teenustasu eest.

Kõigi Eestis registreeritud juriidiliste isikute andmetega saab jätkuvalt tutvuda e-äriregistri portaalis, kuid andmete vaatamine on alates 1. oktoobrist 2022 tasuta.

Ainsana jääb teenustasu kehtima mittetulundusühingute avalike toimikute dokumentide eest, mis võivad sisaldada eriliiki isikuandmeid; samuti andmete puhul, mida päritakse Euroopa Äriregistrist (EBR).

Toodud infost lähtuvalt viib all olev otsing teid e-äriregistri portaali, mille kaudu saab andmeid vaadata üksikpäringuna.