API teenuste tutvustus

Soovides pakkuda Teile tulevikus paremat äriregistri avaandmete kasutamise kogemust, oleme tänulikud, kui leiate aega, et anda meile tagasisidet. Küsimustele saate vastata siin.

Avaandmete API ehk XML teenuste kasutamiseks on vajalik sõlmida Registrite ja Infosüsteemide Keskusega leping.

Esialgu on avaandmete kasutamiseks tehtud kättesaadavaks olemasolevad äriregistri API (XML) teenused, mida on tulevikus plaanis RIKi poolt uuendada. Oleme tänulikud, kui leiate hetke, et jagada meiega avaandmete API osas ettepanekuid teenuste edasiseks arendamiseks.

Lepingu sõlmimine:

  • Lepingu sõlmimiseks palume siseneda e-äriregistri portaali ja täita lepingutaotlus (loe ka lepingu sõlmimise üldtingimusi)
  • Ainult e-äriregistri tasuta API teenuste kasutamiseks tuleks valida teenuste märkimisel vastav valik (sellisel juhul igakuist lepingutasu ei lisandu)
  • Lepingutaotlused vaadatakse üle viie tööpäeva jooksul, misjärel saadetakse administraatorkasutajale vajalik info
  • Lepingu sõlmimisel ainult e-äriregistri API teenuste kasutamiseks, on teenuste kasutamine tasuta

API teenuste nõuded:

  • Maksimaalne päringu vastuste arv lepingupartneri kohta: 50 000 tk/päevas*
  • Maksimaalne samaaegsete päringute arv lepingupartneri kohta: 1 päring*
  • Dokumentide (nt PDF kujul majandusaasta aruanne, põhikiri jne) alla laadimisel kehtib täiendav IP-põhine piirang 20 päringut minutis
  • Suuremahuliste andmekomplektide (alg)laadimiseks palume kasutada avaandmete allalaaditavaid faile, mida uuendatakse kord ööpäevas
  • Äriregistri avaandmed on XML teenuste kaudu kättesaadavad reaalajas

*Mahtude ületamisel piiratakse lepingupartneri päringute tegemise õiguseid. Suurema mahuga päringute tegemise vajaduse korral palume saata eelnevalt põhjendus ning soovitud mahu info e-posti teel [email protected].

Teenuse WSDL faili link:

Teenuse aadress:

Sisendparameetrid:

Igal päringul vähemalt üks kohustuslik sisendparameeter: paringu_nimi, mis näitab millist päringut sooritatakse. Teenuste kasutamiseks tuleb ennast autentida kasutades e-äriregistri kasutajanime ja parooli. Lisaks on kõigil päringutel valikuline sisendparameeter:

  • keel: est – eesti (vaikimisi), eng – inglise

Teenuste kirjeldused: