Ettevõtja majandusaasta aruannete loetelu päring

Päringu nimi: arireg.majandusaastaAruanneteLoetelu_v1
Lisainfo: Päringu kasutamise eest tasu ei võeta. Väljastab majandusaasta aruannete info, kui need on viidud struktuuridele.
XSD: http://www2.rik.ee/schemas/xtee6/arireg/live/xroad6_majandusaastaAruanneteLoetelu_v1.xsd

Sisendparameetrid ja otsingutingimused

Nimetus

Tähendus

Märkused

ariregister_kasutajanimi

Äriregistri kasutajanimi

ariregister_parool

Äriregistri parool

ariregistri_kood

Registrikood

Väljundandmed

  • Aruande kood
  • Aruande nimetus
  • Aruande aasta
  • Majandusaasta algus ja lõpp

Näidispäring

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xro="http://x-road.eu/xsd/xroad.xsd" xmlns:iden="http://x-road.eu/xsd/identifiers" xmlns:prod="http://arireg.x-road.eu/producer/">
 <soapenv:Body>
 <prod:majandusaastaAruanneteLoetelu_v1>
 <prod:keha>
 <prod:ariregister_kasutajanimi>Kasutajanimi</prod:ariregister_kasutajanimi>
 <prod:ariregister_parool>Parool</prod:ariregister_parool>
 <prod:ariregistri_kood>70000310</prod:ariregistri_kood>
 </prod:keha>
 </prod:majandusaastaAruanneteLoetelu_v1>
 </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Näidisvastus

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ZSI="http://www.zolera.com/schemas/ZSI/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <SOAP-ENV:Header/>
 <SOAP-ENV:Body xmlns:ns1="http://arireg.x-road.eu/producer/">
 <ns1:majandusaastaAruanneteLoetelu_v1Response>
 <ns1:paring>
 <ns1:ariregister_kasutajanimi>Kasutajanimi</ns1:ariregister_kasutajanimi>
 <ns1:ariregister_parool>Parool</ns1:ariregister_parool>
 <ns1:ariregistri_kood>70000310</ns1:ariregistri_kood>
 </ns1:paring>
 <ns1:keha>
 <ns1:majandusaasta_aruanded>
 <ns1:aruande_kood>14</ns1:aruande_kood>
 <ns1:aruande_nimetus>Bilanss</ns1:aruande_nimetus>
 <ns1:aruande_aasta>2017</ns1:aruande_aasta>
 <ns1:majandusaasta_algus>2017-01-01Z</ns1:majandusaasta_algus>
 <ns1:majandusaasta_lopp>2017-12-31Z</ns1:majandusaasta_lopp>
 </ns1:majandusaasta_aruanded>
 <ns1:majandusaasta_aruanded>
 <ns1:aruande_kood>18</ns1:aruande_kood>
 <ns1:aruande_nimetus>Rahavoogude aruanne (kaudne meetod)</ns1:aruande_nimetus>
 <ns1:aruande_aasta>2017</ns1:aruande_aasta>
 <ns1:majandusaasta_algus>2017-01-01Z</ns1:majandusaasta_algus>
 <ns1:majandusaasta_lopp>2017-12-31Z</ns1:majandusaasta_lopp>
 </ns1:majandusaasta_aruanded>
 <ns1:majandusaasta_aruanded>
 <ns1:aruande_kood>35</ns1:aruande_kood>
 <ns1:aruande_nimetus>Kasumiaruanne skeem 1</ns1:aruande_nimetus>
 <ns1:aruande_aasta>2017</ns1:aruande_aasta>
 <ns1:majandusaasta_algus>2017-01-01Z</ns1:majandusaasta_algus>
 <ns1:majandusaasta_lopp>2017-12-31Z</ns1:majandusaasta_lopp>
 </ns1:majandusaasta_aruanded>
 <ns1:majandusaasta_aruanded>
 <ns1:aruande_kood>14</ns1:aruande_kood>
 <ns1:aruande_nimetus>Bilanss</ns1:aruande_nimetus>
 <ns1:aruande_aasta>2016</ns1:aruande_aasta>
 <ns1:majandusaasta_algus>2016-01-01Z</ns1:majandusaasta_algus>
 <ns1:majandusaasta_lopp>2016-12-31Z</ns1:majandusaasta_lopp>
 </ns1:majandusaasta_aruanded> </ns1:keha>
 </ns1:majandusaastaAruanneteLoetelu_v1Response>
 </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>